Acció 5. Facilitar els processos de gestió i rendició de comptes en les accions d’R+D

29/11/2023 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

A5.1. Revisar i simplificar els instruments de gestió de la investigació ja existents (fitxa de projectes, gestió horària, revisió ètica de projectes, avaluació de la investigació, sol·licituds del pla de promoció de la investigació, gestor de publicacions, CV, valorització de la investigació … )

Per tal de facilitar els processos de gestió i rendició de comptes en R+D+i, s'han implantat o revisat en profunditat 23 procediments digitals relacionats amb la investigació a la intranet de la Universitat (IGLU).

A5.2 Augmentar el nombre de procediments de gestió de la investigació que es tramiten electrònicament a través d'IGLU.

Inicialment, el grup de treball va estimar la llista de tràmits que podrien ser digitalitzats o millorats, i amb aquesta informació es va realitzar una revisió completa dels tràmits administratius d'investigació.

Entre els elements inclosos en l'actuació, es pot consultar en https://www.uji.es/seu/cataleg/ocit/  el gran nombre de tràmits de gestió de la investigació que ara es poden tramitar electrònicament a través de la intranet d'IGLU. Com per exemple:

Aquesta acció segueix en curs perquè només el 75% dels tràmits candidats van ser digitalitzats a la data. El ple funcionament d'aquesta plataforma s'estima en 2024. 

A5.3. Assegurar que els procediments, protocols, normes i informació sobre l'activitat investigadora estiguen accessibles en anglès.

Alguns dels procediments estan en procés de traducció a l'idioma anglès.