UJI
  • UJI
  • Investigació i innovació
  • Acció 3. Implementar un canal únic d’informació per a personal investigador (tràmits, normatives, procediments, serveis, etc.)

Acció 3. Implementar un canal únic d’informació per a personal investigador (tràmits, normatives, procediments, serveis, etc.)

08/07/2021 | OPAQ

El catàleg permet facilitar l'accés del personal investigador a diferents aplicacions com l'actualització de currículum, la gestió i justificació de projectes de R+D+i, la tramitació online de propostes del Pla de Promoció de la Recerca, l'avaluació dels aspectes ètics de la recerca o la gestió de contractes de recerca, entre altres.

Catàleg de serveis del personal investigador