Acció 11. Millorar l’accès i difusió dels processos de contractació de personal

15/12/2023 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

A11.1 Millorar l’accés i difusió dels processos de contractació de personal per a les convocatòries de programes europeus en portals internacionals (Euraxess).

Des del 2022 totes les convocatòries d'investigadors per treballar a l'UJI finançades per projectes europeus s'han de publicar a la plataforma Euraxess de la Comissió Europea. Està pendent una reunió amb els grups de recerca amb finançament europeu per afinar el procés.

A11.2 Estendre la difusió en Euraxess a altres convocatòries competitives.

Estem publicant en EURAXESS totes les convocatòries relacionades amb projectes europeus així com altres de personal investigador que el investigador/a responsable ha considerat que necessitava fer més difusió.

La convocatòria GRISOLIA de 2022 se va publicar en EURAXESS.

El quart trimestre de l'any es preveu consensuar amb els grups de recerca la utilització del perfil institucional com a única via per publicar a EURAXESS.

A11.3 Integrar l’oferta de places convocades de la Universitat en un lloc web accessible des de la pàgina HRS4R de la Universitat.

Convocatòries publicades en el portal d'Euraxess

A11.4 Modificar la informació accessible sobre vacants en el portal de transparència per a incidir en els principis de la Carta i el Codi

A11.5 Disposar d’un programa d’assessorament en la contractació i l’acolliment (welcome desk) específic per al personal internacional.

El servei de Recursos Humans i l'Oficina de Relacions Internacionals han cooperat en el disseny d'un Welcome Desk unificat per a investigadors estrangers i desenvolupen un protocol que resumeix les principals accions que han de realitzar els investigadors estrangers amb el suport de la Universitat.

Aquest dispositiu s'implementa per atendre estudiants, professorat, personal investigador i staff estranger al llarg de tot el curs acadèmic. És una àrea especial de recepció en la qual rebre informació bàsica sobre aspectes administratius de la Universitat, així com informació pràctica que facilite la integració de les persones en la comunitat, com els tràmits d'estrangeria, la recerca d'habitatge, mobilitat, informació sanitària, sobre cultura, esport i turisme, entre d'altres.

Guia ràpida d'acollida