UJI
  • UJI
  • Investigació i innovació
  • Acció 1. Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica investigadora quotidiana

Acció 1. Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica investigadora quotidiana

20/05/2021 | OPAQ

Al desembre de 2018 la rectora, Eva Alcón, va enviar una carta a la Comissió Europea signant l’adhesió de la Universitat Jaume I a la Carta Europea del Personal Investigador i el Codi de Conducta per a la seua contractació. Així s’iniciava un procés de diagnòstic de les pràctiques en la contractació i carrera professional del personal investigador de la Jaume I que es va materialitzar en l’elaboració d’un Pla d’Acció, amb una proposta de millora i apropament de les nostres pràctiques als quaranta principis de la Carta. Aquesta proposta va rebre el suport de la Comissió Europea a l’agost de 2020 amb la concessió a la Universitat del Segell d’Excel·lència en la Contractació de Recursos Humans. Des d’aquella data s’ha continuat treballant en la implementació del Pla d’Acció i a la seua divulgació entre la comunitat universitària.

En aquest marc, els dies 28 i 30 d’abril de 2021 es van realitzar les sessions de presentació als investigadors i investigadores de la Universitat Jaume I de la Carta Europea del Personal Investigador i el Codi de Conducta per a la seua contractació i del nivell de consecució del Pla d’Acció de l’UJI. Han sigut quatre sessions presidides per Jesús Lancis, vicerector d’Investigació i Transferència, i presentades per Iván Barreda, vicerector adjunt de Planificació i Qualitat, en les quals han participat representants del 40 % dels grups de recerca de l’UJI, a més dels responsables dels centres, direccions de departament i de centre. Aquestes sessions continuaran amb la presentació als serveis de l’UJI dels progressos en el procés d’implementació del Pla d’Acció i amb la posada en funcionament de tots els grups de treball previstos per al seu desenvolupament: Ètica, Contractació, Formació, Transferència i Comunicació. L’objectiu és implementar amb èxit les accions de millora contingudes en el Pla d’Acció en la seua primera fase fins a l’auditoria intermèdia de la Comissió Europea a l’agost de 2022.

Enllaç a web:  https://www.uji.es/investigacio/hrs4r/

Enllaç a vídeo: http://www.svideo.uji.es/svideo_flash/mpeg4/Reunio-FCS-HRS4.mp4

Enllaç a foto: http://www.svideo.uji.es/svideo_flash/jpeg/Reunio-FCS-HRS4.jpg

Presentació