Acció 1. Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els principis de la Carta Europea i la seua aplicació en la pràctica investigadora quotidiana

26/05/2022 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Al desembre de 2018 la rectora, Eva Alcón, va enviar una carta a la Comissió Europea signant l’adhesió de la Universitat Jaume I a la Carta Europea del Personal Investigador i el Codi de Conducta per a la seua contractació. Així s’iniciava un procés de diagnòstic de les pràctiques en la contractació i carrera professional del personal investigador de la Jaume I que es va materialitzar en l’elaboració d’un Pla d’Acció, amb una proposta de millora i apropament de les nostres pràctiques als quaranta principis de la Carta. Aquesta proposta va rebre el suport de la Comissió Europea a l’agost de 2020 amb la concessió a la Universitat del Segell d’Excel·lència en la Contractació de Recursos Humans. Des d’aquella data s’ha continuat treballant en la implementació del Pla d’Acció i a la seua divulgació entre la comunitat universitària.

En aquest marc, els dies 28 i 30 d’abril de 2021 es van realitzar les sessions de presentació als investigadors i investigadores de la Universitat Jaume I de la Carta Europea del Personal Investigador i el Codi de Conducta per a la seua contractació i del nivell de consecució del Pla d’Acció de l’UJI. Han sigut quatre sessions presidides per Jesús Lancis, vicerector d’Investigació i Transferència, i presentades per Iván Barreda, vicerector adjunt de Planificació i Qualitat, en les quals han participat representants del 40 % dels grups de recerca de l’UJI, a més dels responsables dels centres, direccions de departament i de centre. Aquestes sessions continuaran amb la presentació als serveis de l’UJI dels progressos en el procés d’implementació del Pla d’Acció i amb la posada en funcionament de tots els grups de treball previstos per al seu desenvolupament: Ètica, Contractació, Formació, Transferència i Comunicació. L’objectiu és implementar amb èxit les accions de millora contingudes en el Pla d’Acció en la seua primera fase fins a l’auditoria intermèdia de la Comissió Europea a l’agost de 2022.

Enllaç a web:  https://www.uji.es/investigacio/hrs4r/

Enllaç a vídeo: http://www.svideo.uji.es/svideo_flash/mpeg4/Reunio-FCS-HRS4.mp4

Enllaç a foto: http://www.svideo.uji.es/svideo_flash/jpeg/Reunio-FCS-HRS4.jpg

Presentació

Acciones:

A1.2 Difondre els principis de la Carta i les seues implicacions entre els centres, departaments, instituts i grups d’investigació, amb reunions periòdiques.

A1.3 Incloure els principis de la Carta en els cursos de formació en competències i habilitats investigadores, així com en la jornada de benvinguda de l’Escola de Doctorat.

Jornada de Benvinguda de l'Escola de doctorat

A1.4 Implicar el personal dels serveis rellevants en la implantació de la Carta, amb reunions informatives i/o cursos de formació.

 

El 9 de juliol de 2021 es va celebrar una reunió informativa amb el personal de l'Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT) i el 22 de setembre amb el el personal del Servei de Recursos Humans.

En el segon semestre de l'any 2022 està previst realitzar un curs de formació per a tot el personal d'administració i serveis de la Universitat, amb preferència  per als serveis més implicats en la implantació de la carta europea de l'investigador a l'UJI.