UJI
  • UJI
  • Investigació i innovació
  • Sexennis Investigació CNEAI - Professorat contractat doctor i col·laborador amb vinculació permanent i amb caràcter interí

Sexennis Investigació CNEAI - Professorat contractat doctor i col·laborador amb vinculació permanent i amb caràcter interí

Última modificació: 15/01/2020 | Font: INVEST

Convocatòria: Resolució de 16 de desembre de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es fixa el procediment i el termini de presentació de sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora per al professorat contractat doctor i col·laborador amb vinculació permanent i amb caràcter interí corresponent a la convocatòria de 2019..

Criteris: Resolució de 12 de novembre de 2019, de la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora, per la qual es publiquen els criteris específics aprovats per a cada un dels camps d’avaluació (BOE 284, de 26 de novembre de 2019).

 

Termini: des del 15 al 31 de gener de 2020

.

Sol·licituds: 

  • Fase 1: Tramitació en la seu electrònica del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats​​​​​​: 

Camps 1-11

  • Fase 2. Presentació de la sol·licitud en la seu electrònica de la Universitat Jaume I: Per a finalitzar correctament la tramitació, la sol·licitud també s’ha de presentar en la seu electrònica de la Universitat Jaume I, emplenant per via telemàtica el formulari de sol·licitud i adjuntant la següent documentació:

Sol·licitud signada i que es genera quan es finalitza la tramitació en l'aplicació de la fase 1.

Còpia del justificant de presentació telemàtica en el registre electrònic del Ministeri.

Tramitació a la seu de l'UJI

 

Novetats: El personal interessat ha de presentar su sol·licitud exclusivament per mitjans telemàtics.

Com a part d'una estratègia integral per aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes, a l'efecte del còmput dels trams de recerca per a l'avaluació de l'activitat científica i investigadora, aquelles dones que així ho desitgin podran prorrogar l'últim sexenni viu un any per cada permís que gaudeixin per naixement, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment. 


Aquests permisos hauran d'haver estat gaudits en el període estès entre els dos anys anteriors a l'entrada en vigor d'aquesta resolució i els sis anys posteriors de l'últim sexenni en tramitació.

 

Petició del full de serveis: El full de serveis necessari per a efectuar la sol·licitud està disponible per a ser descarregat de manera automatizada des de laseu electrònica de l'UJI accedint a: <<IGLU-Recursos humans-Expedient laboral-Sol·licitud de certificats oficials-Certificat de serveis prestats>>.

 

Recursos d’utilitat per a preparar la sol·licitud d’avaluació de l’activitat investigadora

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació i Transferència