UJI

Sexennis Investigació AVAP - Professorat ajudant doctor

Última modificació: 15/01/2020 | Font: INVEST

Convocatòria: Resolució de 16 de desembre de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es fixa el procediment i el termini de presentació de sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora per al professorat ajudant doctor corresponent a la convocatòria de 2019

Criteris: Resolució de 12 de novembre de 2019, de la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora, per la qual es publiquen els criteris específics aprovats per a cada un dels camps d’avaluació (BOE 284, de 26 de novembre de 2019).

 

Termini: des del 15 al 31 de gener de 2020.

 

Sol·licitud: La sol·licitud s’ha de presentar en la seu electrònica de la Universitat Jaume I, emplenant per via telemàtica el formulari de sol·licitud i adjuntant la següent documentació:

Currículum vitae abreviat segons model normatlitzat.

Arxiu que inclou la versió electrònica de les aportacions.

Curículum vitae comple, preferiblement en format CVN.

Full de serveis

Si la investigació s’ha realitzat en un centre diferent a l’UJI, s’ha d’adjuntar el corresponent full de serveis o si és el cas una còpia dels contractes, nomenaments, credencials de becari o documents semblants, que incloguen període de temps i règim de dedicació. En tot cas, haurà de tractar-se d'un centre docent superior o l'activitat primordial i regular del qual és la investigació.

Tramitació a la seu de l'UJI

 

Molt important: cal efectuar una sol·licitud diferent per a cada tram sotmès a avaluació.

 

Requisits de les persones sol·licitants: estar contractada i en actiu a la Universitat Jaume I com a professor o professora ajudant doctor en data de 31/12/2019.

 

Petició del full de serveis: el full de serveis necessari per a efectuar la sol·licitud està disponible per a ser descarregat de manera automatizada des de laseu electrònica de l'UJIaccedint a: <<IGLU-Recursos humans-Expedient laboral-Sol·licitud de certificats oficials-Certificat de serveis prestats>>.

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació i Transferència