Convocatòria Beatriz Galindo

03/10/2019 | INVEST
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

NOVETAT: Publicació en el TAO del resultat definitiu de candidatures seleccionades (data de publicació 03/10/2019)

 

  • Àrea d'Economia - BEAGAL18/00043, modalitat sènior: Resolució 
  • Àrea de Ciències Socials - BEAGAL18/00046, modalitat sènior: Resolució 
  • Àrea de Medicina Clínica i Epidemiologia - BEAGAL18/00043, modalitat junior: Resolució

Publicació en el TAO del resultat de l'avaluació i la proposta provisional de candidatures seleccionades (data de publicació 12/09/2019)

 

  • Àrea d'Economia - BEAGAL18/00043, modalitat sènior: Resolució 
  • Àrea de Ciències Socials - BEAGAL18/00046, modalitat sènior: Resolució 
  • Àrea de Medicina Clínica i Epidemiologia - BEAGAL18/00043, modalitat junior: Resolució

Nota informativa sobre la segona fase del procediment de selecció

Consulta la nota informativa del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats amb informació rel·levant sobre els terminis previstos per a la resolució del procediment.


Què són les ajudes Beatriz Galindo?

La convocatòria d’ajudes Beatriz Galindo és una actuació del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats que té per objecte l’atracció del talent investigador que ha realitzat part de la seua carrera professional a l’estranger amb la finalitat d’afavorir la captació i formació de capital humà investigador i la seua mobilitat en sectors d’interès estratègic nacional, així com promoure la qualitat i la competitivitat del personal docent i investigador a les universitats espanyoles.

Les ajudes rebudes s’empraran per a la contractació en la categoria d’investigador distingit per part de les universitats públiques espanyoles, durant un període mínim de 4 anys, de persones amb experiència docent i investigadora a l’estranger. Les ajudes Beatriz Galindo es concediran en dues modalitats: sènior i júnior. La modalitat sènior va destinada a la contractació de persones amb almenys 7 anys d’experiència docent i investigadora a l’estranger des de l’obtenció del títol de doctorat. La modalitat júnior va destinada a la contractació de persones amb menys de 7 anys d’experiència docent i investigadora a l’estranger des de l’obtenció del títol de doctorat.  
 

Convocatòria d'ajudes Beatriz Galindo en la Universitat Jaume I

La Universitat Jaume I ha aconseguit tres ajudes Beatriz Galindo. A través dels enllaços següents es pot accedir a la convocatòria de les ajudes, les bases reguladores del procés de concessió i el termini de sol·licituds:

  • Àrea d'Economia - Convocatòria d'un ajuda Beatriz Galindo en la modalitat sènior en el Departament d'Economia de la Universitat Jaume I de Castelló: Resolució / Tramitació
  • Àrea de Ciències Socials - Convocatòria d'un ajuda Beatriz Galindo en la modalitat sènior en el Departament de Ciències de la Comunicació de la Universitat Jaume I de Castelló: Resolució / Tramitació
  • Àrea de Medicina Clínica i Epidemiologia - Convocatòria d'un ajuda Beatriz Galindo en la modalitat junior en la Unitat Predepartamental de Medicina de la Universitat Jaume I de Castelló: Resolució / Tramitació

 

Presentació de sol·licituds

La formalització de les sol·licituds s’efectua exclusivament mitjançant el formulari proporcionat a la seu electrònica del Ministeri, al qual s’hi pot accedir des de la pàgina:

http://www.educacionyfp.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/277089/ficha/277089-2018-fase2.HTML

S’han de seguir les instruccions indicades. La plataforma permet la inscripció en línia del model oficial, annexar documents a la sol·licitud i el seu registre electrònic. El formulari requereix informació sobre l’experiència docent i investigadora postdoctoral de la persona candidata, el projecte docent, el projecte investigador i el projecte de transferència de coneixement que proposa la persona candidata per dur a terme les activitats recollides en la convocatòria, programació de continguts i programació temporal. Així mateix, inclou informació sobre la tornada a la Universitat del projecte docent, investigador i de transferència de coneixement presentat per la persona candidata. També sobre el currículum complet de la persona sol·licitant. 

Termini de sol·licituds des de les 08.00 hores del 24 d'abril de 2019 fins a les 17.00 hores del 24 de maig de 2019 (horari peninsular)

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació i Transferència