03/05/2022 | Ètica en la investigació
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Codi ètic de la Universitat Jaume I, aprovat pel Consell de Govern amb data 28 de juny de 2017, actualitza els valors que defineixen a l'UJI i que orienten la seua activitat en els següents valors: lideratge, respecte, inclusió, humanisme, innovació i responsabilitat. D'acord amb aquests valors, el document estableix les normes o estàndards mínims d'exigència que cal observar en el comportament de totes aquelles persones que formen part de la comunitat universitària.

El Codi ètic de l'UJI ha sigut elaborat amb un doble procés de participació que ha implicat a més de 500 membres de la comunitat universitària. Amb la seua aprovació, l'UJI és la primera universitat que disposa d'un codi ètic que incorpora un sistema per a garantir el seu compliment a través de mecanismes de participació, seguiment, control i rendició de comptes.

Información obtinguda de: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació