UJI

Investigació amb animals

Última modificació: 19/05/2020 | Font: INVEST

La Universitat Jaume I s’ha adherit a l’"Acord de Transparència en Experimentació Animal” promogut des de la “Confederación de Sociedades Científicas (COSCE)” en col·laboració amb la “Asociación Europea para la Investigación Animal (EARA)” en setembre de 2016.

Per presentar la sol·licitud d'avaluació cal completar un procediment molt senzill.

 

PERÍODE D'AVALUACIÓ OBERT TOT L'ANY

 

1. Avalua les consideracions ètiques i deontològiques del teu projecte.

Consulta els criteris i procediments que són d'aplicació als projectes d'investigació amb procediments en animals.

 

2. Prepara la documentació que et demanarem en la sol·licitud utilitzants els formularis normalitzats:

Molt important: La documentació s'ha de presentar en format PDF (extensió .pdf) o JPEG (extensions .jpg o .jpeg).

 

3. Completa la sol·licitud d'avaluació

La presentació de sol·licituds i la documentació corresponent, així com la totalitat de les notificacions administratives, es realitzarà exclusivament per via electrònica a través de la seu electrònica de la Universitat Jaume I a partir de l’enllaç

 

 

4. Tramitació davant de l'òrgan habilitat de la Generalitat Valenciana

L’informe favorable serveix per certificar, davant les autoritats, organismes i institucions que ho sol·liciten, que les activitats avaluades que es van a realitzar amb animals són conformes a les exigències metodològiques, ètiques i jurídiques. L’informe favorable és previ i preceptiu per iniciar les activitats d’investigació que s’han presentat. Desprès de l’informe favorable, el Vicerectorat tramitarà ha de realitzar la sol·licitud d’autorització a l’òrgan competent amb còpia a l’òrgan habilitat de la Generalitat Valenciana.

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació i Transferència