UJI
  • UJI
  • Investigació i innovació COVID19

Investigació i innovació COVID19

Última modificació: 20/09/2020 | Font: INVEST

 

La Universitat Jaume I posa en marxa aquesta pàgina amb la doble finalitat de recolzar al personal investigador durant la pandemia de manera que puga desenvolupar la seua activitat investigadora en condicions segures i també de mostrar l'oferta de solucions i capacitats tecnològiques que els grups de recerca de la Universitat Jaume I posen a disposició d'organismes i empreses. Volem donar resposta de la manera més ràpida i eficient possible als reptes i necessitats que es presenten davant l'actual crisi del COVID-19.

 

 


Personal investigador: informació bàsica

 

 


Impacte COVID en convocatòries finançades per agències i organismes externs a la Universitat Jaume I


Altra informació d'interés

 

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació i Transferència