UJI

Activitat investigadora

Última modificació: 08/04/2020 | Font: INVEST

Activitat Investigadora

Amb caràcter general, es suspèn tota l’activitat investigadora que requerisca de presencialitat en les instal·lacions de la Universitat Jaume I. Aquesta decisió,  conseqüència de la publicació del Reial decret llei 10/2020 i de la Resolució de 29 de març de 2020 de la Rectora de la Universitat Jaume I  per la qual s'amplien les mesures excepcionals en relació amb el funcionament de la Universitat Jaume I durant la durada de l'estat d'alarma, té per finalitat reduir al màxim la mobilitat i la presència als llocs de treball. Així, el personal investigador continuarà duent a terme, en la mesura que siga possible, les tasques investigadores mitjançant teletreball.

Queda exclosa de l'anterior restricció l'activitat investigadora ligada a projectes d'investigació o innovació directament relacionats amb la malaltia COVID19. En aquest cas, cal sol·licitar una autorització expressa per accedir a les instal·lacions del campus a través de l'adreça coronavirus@uji.es. S'ha d'indicar que la necessitat de treball presencial queda justifica per a tasques en " projectes d'investigació o innovació directament relacionats amb la malaltia COVID19".

Instruccions

Informació d'utilitat

Procediments interns a la Universitat Jaume I

Informació externa proporcionada per agències i organismes finançadors de la investigació

Convocatòries extraordinàries de projectes d'investigació sobre el SARS-CoV-2 i la CoVid 19

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació i Transferència