UJI

Activitat investigadora

Última modificació: 09/07/2020 | Font: INVEST

Activitat Investigadora

Durant la nova normalitat, es manté l'activitat presencial per a realitzar tasques d'investigació en les següents condicions:

  • Disposar d'un pla de treball informat favorablement per l'Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental i validat pel Vicerectorat d'Investigació i Transferència i pel Comissionat per a la nova normalitat.
  • Respectar l’aforament màxim dels laboratoris d’investigació que es limitarà a una persona investigadora per cada 10m2. El personal investigador ha de fer ús de la mascareta en tot moment. Pots consultar la superfície dels espais de la Universitat Jaume I en l'enllaç de l'Oficina Tècnica d'Obres i Projectes.
  • D'acord amb la Resolució e 19 de juny de 2020 de la rectora de la Universitat Jaume I es permet l’accés al campus per a realitzar activitat investigadora vinculada a tesis doctorals, beques d'iniciació a la investigació, treballs fi de màster i també al personal investigador convidat. Emplena la sol·licitud d'accés i envia la informació a opgm@uji.es.
  • Reomplir, per a cada investigador/a, el formulari d'accés al campus de l'UJI per tal de controlar l’aforament dels espais, i a efectes de neteja i desinfecció.
  • Respectar les condicions de distanciament, higiene i salut que dicten les autoritats sanitàries en cada moment així com les establertes per la Universitat Jaume I.

 

 

Informació 

 

Informació per a la gestió de procediments interns

 

Informació proporcionada per agències i organismes finançadors de la investigació externs a la Universitat Jaume I

Consulta la informació proporcionada per diferentes organismes i agències finançadors de la investigació (Agència Estatal d'Investigació, Ministeri d'Universitats, Conselleria d'Innovació, Ciència, Universitats i Societat Digital de la Generalitat Valenciana, Comissió Europea, ... ) i que afecten a l'exeució i justificació de projectes i ajudes a la investigació. 

Aquesta informació també fa referència a la pròrroga dels contractates laborals del personal investigador en aplicació de la disposició addicional tretzena del Reial decret-llei 11/2020.

 

Convocatòries extraordinàries de projectes d'investigació sobre la SARS-CoV-2 i la COVID-19

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació i Transferència