Avaluació de l'activitat Investigadora (CoARA-UJI)

28/06/2024 | INVEST
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Al gener de 2023, el Consell de Govern de la Universitat Jaume I va aprovar, de manera unànime, la seua adhesió a la Coalició per a l’Avanç en l’Avaluació de l’Activitat Investigadora (CoARA). Aquest acord —adoptat per la gran majoria d’universitats espanyoles i per la mateixa Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), l'abril de 2023— implica l’adopció d’un pla d’acció per a la reforma progressiva dels sistemes d’avaluació de la investigació interns, compromís que ha de completar-se en el transcurs de cinc anys (gener de 2028).

Aquesta pàgina defineix el Pla d’acció CoARA a la Universitat Jaume I. El pla s’elabora amb l’objectiu de millorar la qualitat, l’execució i l’impacte de la investigació a la Universitat Jaume I i recull els principis en els quals han de basar-se els criteris i els processos d’avaluació: la qualitat i l’impacte, la diversitat, la inclusió i la col·laboració.

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació