Professorat dels cossos docents universitaris

28/01/2023 | INVEST
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Termini de presentació: 16 de gener al 6 de febrer de 2023
 

La Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (CNEAI) realitza l'avaluació de l'activitat investigadora del professorat dels cossos docents universitaris i del personal de les escales científiques dels organismes públics de recerca de l'Administració General de l'Estat a fi que el siga reconegut un complement de productivitat (sexenni).

IMPORTANT: La sol·licitud es tramita exclusivament per mitjans telemàtics a través de la seu electrònica de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Cal disposar de certificació de signatura electrònica en vigor.

 

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació