Professorat dels cossos docents universitaris

13/01/2024 | INVEST
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Termini de presentació: 22 de gener al 12 de febrer de 2024
 

ANECA, a través de la CNEAI, realitza l'avaluació de l'activitat investigadora del professorat dels cossos docents universitaris (professorat catedràtic i titular d'universitat) a fi que el siga reconegut un complement de productivitat (sexenni).

IMPORTANT: La sol·licitud es tramita exclusivament per mitjans telemàtics a través de la seu electrònica de l'ANECA. Cal disposar de certificació de signatura electrònica en vigor.

 

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació