Normatives

16/07/2019 | INVEST
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

 

Reglament de la Comissió Deontològica i del Comitè Ètic de Benestar Animal de la Universitat Jaume I.

Composició de la Comissió Deontològica

 

Protecció de dades:

Consulteu la relació de tractaments amb caràcter institucional que han sigut creats per la Universitat Jaume I amb la finalitat de portar a terme activitats de recerca.

 

Investigació amb éssers humans i mostres biològiques:

 

Investigació amb animals:

Declaraciò universal dels drets de l’animal (UNESCO 1987).

Normativa comunitària

Normativa estatal

Normativa autonòmica

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació i Transferència