Mapes de capacitats científiques, tecnològiques i d’innovació

31/08/2021 | INVEST
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La finalitat d'aquesta iniciativa és identificar, visibilitzar i facilitar a empreses de qualsevol sector i administració pública l’activitat investigadora, les tecnologies i patents, les infraestructures i els equipaments singulars de què disposa la Universitat en diverses àrees i sectors d’interès estratègic.

Promogut per l’Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT), es duu a terme un ampli treball d’identificació dels grups i instituts d’investigació de la Universitat Jaume I amb competències en l'àmbit d'interès i es cataloguen les seues capacitats tecnològiques. L’anàlisi permet detectar l’existència d’equipaments, infraestructures i laboratoris amb àmplia potencialitat d’ús i altes capacitats tècniques que, sens dubte, han de propiciar noves oportunitats de col·laboració amb el sector socioeconòmic.

Mapes de capacitats científiques, tecnològiques i d’innovació
Index ia index

Intel·ligència artificial

Capacitats científiques, tecnològiques i d’innovació de la Universitat Jaume I en l’àrea de la intel·ligència artificial.

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació