Oficina de Relacions Internacionals

06/07/2022 | ORI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

ENTRANTS

  • Informació per a l'estudiantat estranger d'intercanvi i visitants, professors, investigadors i personal administratiu.

incoming@uji.es

 

SORTINTS

  • Informació sobre programes de mobilitat per a l'estudiantat, professors, investigadors i personal administratiu de l'UJI.

outgoing@uji.es

 

WELCOME DESK

  • Informació sobre el procés d'admissió a estudis de postgrau per a l'estudiantat estranger.
  • Informació general sobre procediments administratius per estrangers, i el procés d'arrivada a l'UJI.
  • Material promocional de l'UJI en anglés.

study@uji.es

 

ESTADES EN PRÀCTIQUES

  • Informació per a l'estudiantat estranger interessat a realitzar pràctiques en l'UJI i per al professorat UJI que vulga acollir estudiantat estranger com interns.

internship@uji.es


BEQUES DEL BANC SANTANDER

  • Informació sobre les convocatòries publicats del Banc Santander i el seu procés de selecció.

becas-masters@uji.es

 

Més informació:

DIRECTORI DE L'OFICINA DE RELACIONS INTERNACIONALS

Informació proporcionada per: Oficina de Relacions Internacionals