Presentació i estratègia

27/12/2021 | ORI
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat Jaume I (UJI) és una universitat pública, proactiva i orientada cap a la innovació en l’àmbit internacional. Més enllà de la internacionalització en el disseny dels programes d’estudi, de la impartició de la docència i de la investigació, el disseny d’estratègies per a la internacionalització contribueix a intensificar la cooperació i el diàleg polític i social amb altres regions del món.

Per aixó, la internacionalització de l’institució, és necessariament una política transversal en totes les seues accions. El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació (VIC) de l’UJI, contempla cinc objectius fonamentals a desenvolupar en els próxims anys:

 ● Potenciar les possibilitats de formació de l’estudiantat de la Universitat Jaume I en entorns culturals diferents que contribueixen a formar una perspectiva integradora i compromesa amb la sostenibilitat.

● Incrementar l’oferta de formació de l’estudiantat de la Universitat Jaume I complementant-la amb altres universitats nacionals i internacionals que accentue el perfil internacional i l’ocupabilitat dels titulats i titulades.

● Afavorir la captació de talent, tant en relació amb l’estudiantat com respecte al personal docent i investigador.

● Millorar les possibilitats de col·laboració internacional dels investigadors i investigadores de la Universitat Jaume I.

● Posicionar estratègicament l’UJI en el marc universitari nacional i internacional.

Presentació i estratègia
Informació proporcionada per: Oficina de Relacions Internacionals