Presentació i estratègia

21/02/2023 | ORI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat Jaume I (UJI) és una universitat pública, proactiva i orientada cap a la innovació en l’àmbit internacional. Més enllà de la internacionalització en el disseny dels programes d’estudi, de la impartició de la docència i de la investigació, el disseny d’estratègies per a la internacionalització contribueix a intensificar la cooperació i el diàleg polític i social amb altres regions del món. Per aixó, la internacionalització de l’institució, és necessariament una política transversal en totes les seues accions.

El Vicerectorat de Relacions Internacionals (VRI) de l’UJI, contempla cinc objectius fonamentals a desenvolupar en els próxims anys:

 ●Potenciar les possibilitats de formació de l’estudiantat de la Universitat Jaume I en entorns culturals diferents que contribueixen a formar una perspectiva integradora i compromesa amb la sostenibilitat.

● Incrementar l’oferta de formació de l’estudiantat de la Universitat Jaume I complementant-la amb altres universitats nacionals i internacionals que accentue el perfil internacional i l’ocupabilitat dels titulats i titulades.

● Afavorir la captació de talent, tant en relació amb l’estudiantat com respecte al personal docent i investigador.

● Millorar les possibilitats de col·laboració internacional dels investigadors i investigadores de la Universitat Jaume I.

● Posicionar estratègicament l’UJI en el marc universitari nacional i internacional.

Presentació i estratègia
Informació proporcionada per: Oficina de Relacions Internacionals
Imatge 1 accio imatge1

Vicerectorat de Relacions Internacionals