Multilingüisme

27/12/2021 | ORI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Una de les bases per a la internacionalització dels membres de la nostra comunitat universitària és aprendre llengües estrangeres. El nostre entorn és multilingüe, i l'experiència en mobilitat dels diferents col·lectius universitaris requereix competències en altres idiomes que no s'adquireixen habitualment durant el procés formatiu previ a la universitat.

És per això que a l'UJI, apostem per la formació en llengües com a eina bàsica en el desenvolupament acadèmic dels nostres estudiants, professorat i personal d'administració i servicis.

Multilingüisme
Recurs d'imatge taulesequiv index

Taules d’equivalències d’idiomes

Revalidacions de caràcter intern dels certificats oficials d'idiomes d'altres institucions

Recurs d'imatge cal index

Centre d'Aprenentatge de Llengües (CAL) | Assessories

Per aprendre llengües de manera autònoma o tutoritzada

Informació proporcionada per: Oficina de Relacions Internacionals