UJI
  • UJI
  • Direcció i coordinació

Direcció i coordinació

Última modificació: 26/07/2019 | Font: Universitat per a majors

Directora Acadèmica:

Prof. Elsa González Esteban          esteban@uji.es

Coordinadora:

Pilar Escuder Mollón                       mollon@uji.es

Tècniques:

Mª Paz Garcia Alegre                      alegrem@uji.es

Mònica Sales Giner                         mginer@uji.es

Director Honorífic:

Salvador Cabedo Manuel               scabedo@uji.es

Consell Assessor:

Rafael Ballester; Vicente Budí; Rosana Clemente; Juan José Ferrer; Leonor Lapeña; Raúl Marín; Guillermo Monrós; Juan Carlos Palmer; J. Vte. Sánchez; Auxiliadora Sales; Asun Ventura y Fernando Vicente.

Consell d'Estudiants:

Format pels delegats/des de tots els cursos.

Informació proporcionada per: Universitat per a majors