UJI

Història de la Universitat Jaume I

Última modificació: 29/08/2018 | Font: SCP

1991. Les Corts Valencianes aproven la Llei de creació de la Universitat Jaume I el 19 de febrer i el dia 26 del mateix mes publica la norma el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La nova universitat pública de les comarques del nord de la Comunitat Valenciana es crea sobre l’herència de l’Escola de Formació del Professorat, fundada l’any 1901, el Col·legi Universitari de Castelló i l'Institut de Tecnologia Ceràmica, fundats l’any 1969.

La Universitat Jaume I es crea amb tres centres docents, les facultats de Ciències Jurídiques i Econòmiques i de Ciències Humanes i Socials i l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, a més d’un centre d’investigació, l'Institut de Tecnologia Ceràmica. La nova universitat ofereix 17 titulacions, 9 de noves i 8 heretades dels antics estudis superiors a Castelló.

Francesc Michavila és el primer rector de la Universitat Jaume I, elegit pel Consell de la Generalitat Valenciana per a posar en marxa el projecte. El seu mandat s’estén des del 16 d’abril de 1991 fins al 19 d’octubre de 1993.

1992. El 12 de juny es lliura a títol pòstum la Medalla de la Universitat Jaume I al filòleg i escriptor Joan Fuster (Sueca, 1922-1992) en atenció als seus rellevants mèrits, que van ajudar de manera indubtable a vertebrar el futur cultural del poble valencià.

1993. Al mes de setembre, el grup format pel professor del Departament d’Educació Jordi Adell i pels membres del Servei d’Informàtica de la Universitat Antoni i Carles Bellver, Enrique Navarro i Enrique Silvestre, informen a Tim Berners-Lee, creador de la WEB, que han instal·lat un servidor web experimental en la direcció http://www.uji.es. Berners-Lee l’inclou en el llistat de servidors que manté el servidor de l’Organització Europea de Recerca Nuclear (CERN) i naix així la primera web espanyola.

Per a dirigir el període de transició cap a la plena autonomia, el Govern Valencià elegeix rector de la Universitat Jaume I el professor Celestino Suárez, que roman en el càrrec des del 25 d’octubre de 1993 fins al 15 de juny de 1995.

El 19 de maig, els reis d’Espanya, Joan Carles I i Sofia, posen la primera pedra de la ciutat universitària, un campus universitari integrat, dissenyat per l’arquitecte Antonio Fernández Alba. El mateix dia Joan Carles I rep la Medalla de la Universitat Jaume I.

1995. El 16 de juny pren possessió Fernando Romero com a primer rector de la Universitat Jaume I elegit democràticament pel Claustre per al mandat constituent, que finalitzarà el 25 de juny de 1997, període en què la Universitat assoleix la plena autonomia mitjançant l’elaboració dels seus propis Estatuts.

1996. El 4 d’octubre el príncep Felip inaugura l’edifici de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, el primer edifici del campus del Riu Sec.

1997.  El 4 de febrer de 1997 es publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el Decret 5/1997, de 28 de gener, del Govern valencià, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló. El projecte elaborat i aprovat pel Claustre Constituent havia sigut presentat el 23 de maig de 1996 i el Govern valencià, després de consultar el Consell d’Estat sobre la seua legalitat, va acordar tornar-lo perquè el Claustre realitzara algunes adaptacions legals necessàries. Comunicats el 29 d’octubre de 1996 a la Generalitat Valenciana els acords del Claustre Constituent respecte de l’adaptació legal, el 28 de gener de 1997 són aprovats pel Govern valencià els Estatuts de la Universitat Jaume I, amb el lema Sapientia sola libertas est, regits per vuit principis generals: llibertat, democràcia, justícia, igualtat, independència, pluralitat, pau i solidaritat. Aprovats els Estatuts, es convoquen eleccions d’acord amb la nova norma i Fernando Romero és elegit pel Claustre per a un nou mandat, del 25 de juny de 1997  al 29 de juny de 2001.

1998. La compositora Matilde Salvador (Castelló de la Plana 1918-València 2007) rep la Medalla de la Universitat Jaume I el 23 de setembre, en el marc de l’acte d’obertura de curs, en reconeixement a la seua trajectòria artística i per la seua contribució a la cultura pròpia dels valencians.

1999. El 19 de juny els ministres europeus d’Educació signen a Bolonya (Itàlia) una declaració conjunta per a l’harmonització del disseny de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, coneguda també com procés de Bolonya.

El jurista Arcadi Garcia (la Vall d’Uixó, Castelló, 1926-1998), professor emèrit de la Universitat i degà honorífic de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, rep el 22 de juny a títol pòstum la Medalla de la Universitat Jaume I.

El 21 de setembre, en acabar l’acte acadèmic d’inauguració de curs, el rector, Fernando Romero, i el president de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, inauguren els edificis de la segona fase de construcció del campus del Riu Sec: l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, la Biblioteca i el Rectorat.

2001. El 27 de febrer es commemora el desè aniversari de la creació de la Universitat Jaume I i es lliura la Medalla de la Universitat a qui va ser el seu primer rector, Francesc Michavila, en reconeixement a l’esforç i a l’èxit de la posada en marxa de la Universitat.

Complit el termini preceptiu del segon mandat del rector Fernando Romero, el Claustre elegeix rector amb un 90,5% dels vots el professor Francisco Toledo, que pren possessió el 14 de juny.

El 21 de desembre es publica en el Butlletí Oficial de l’Estat la Llei orgànica d’universitats (Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre), la primera llei que configura l’estructura i govern de les universitats espanyoles d’acord amb els preceptes de la Constitució de 1978. La Llei modifica la composició i competències dels claustres universitaris i estableix un termini de sis mesos perquè les universitats elegisquen nous claustres que adapten els estatuts al nou marc legal.

2002. Com a conseqüència de l’aprovació de la Llei orgànica d’universitats, el rector Francisco Toledo dimiteix i convoca per al 29 de maig eleccions conjuntes al Claustre i al Rectorat. A més de la candidatura a la reelecció de Toledo es presenta una altra candidatura, encapçalada per la professora Purificación Escribano, però el rector dimissionari guanya els comicis per a un segon mandat, que anirà des del 18 de juliol de 2002 fins al 14 de juny de 2006.

El 26 de març s’inaugura l’Àgora, un espai concebut com a centre neuràlgic del campus universitari, amb una galeria comercial porticada, dos edificis per a serveis universitaris i una escena amb graderies per a 3.000 espectadors.

El president de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, inaugura el 9 de desembre l’edifici de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, integrat per un mòdul departamental de cinc plantes i un aulari circular de tres plantes. Amb l’ocupació d’aquest edifici la Universitat abandona definitivament els edificis de l’antiga Escola de Magisteri i l’antic Col·legi Universitari de Castelló i concentra tota la seua activitat al campus del Riu Sec.

Amb el començament de curs 2002-2003 s’inicien a la Universitat Jaume I els primers projectes pilot d’estudis i supòsits pràctics adaptats a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

2003. El Claustre aprova el 16 de maig els nous Estatuts de la Universitat, adaptats a la Llei orgànica d’universitats, amb un ampli consens de claustrals, el 94,12%. A més de l’adaptació legal, el procés de reforma millora altres aspectes del text. El debat del projecte d’Estatuts se segueix en directe per un circuit tancat de televisió com a mostra de transparència informativa i participació democràtica. El 19 de desembre la Generalitat Valenciana aprova definitivament els nous Estatuts de la Universitat Jaume I mitjançant el Decret 252/2003, publicat en el DOGV el dia 26 del mateix mes.

2004. Al mes de maig finalitzen les obres del Jardí dels Sentits, la gran zona verda de la Universitat Jaume I que aplega espècies diverses d’arbres, arbustos i plantes, a més de diferents elements escultòrics i fonts, i un parell de quioscs. Creat com a eix central del campus universitari, el jardí està dedicat als cinc sentits.

L'estudiós i investigador de l’art, el sacerdot Ramón Rodríguez, rep la Medalla de la Universitat Jaume I a títol pòstum el 27 de febrer en el marc de l’acte acadèmic de la Festa de la Universitat, en reconeixement a la seua dedicació a la difusió i protecció del patrimoni artístic valencià, fonamentalment a les comarques castellonenques.

2005. Al mes de gener s’obri al públic l’edifici d’ampliació de la Biblioteca, amb la qual la Universitat ofereix més de 14.000 m2 de prestatgeries amb llibres, revistes i altres documents; 2.100 llocs per a la lectura i l’estudi i 92 cabines per a treballs en grup.

El 25 de febrer, en el marc de l’acte acadèmic de la Festa de la Universitat, rep la Medalla de la Universitat Jaume I el professor Agustín Escardino, en reconeixement als seus mèrits com a docent, investigador i gestor universitari, especialment al front de l'Institut de Tecnologia Ceràmica, dirigit per ell mateix des de la seua creació.

El 15 de juliol es constitueix l’empresa Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I (Espaitec), participada al 50% per la Confederació d’Empresaris de Castelló i a l'altre 50% per la Universitat.

2006. El 24 de febrer se celebra oficialment el 15 aniversari de la creació de la Universitat Jaume I amb un acte acadèmic en què reben la Medalla de la Universitat Jaume I els professors i exrectors de la Universitat Celestino Suárez i Fernando Romero, el president de la Fundació Caixa Castelló-Bancaixa, Antonio Tirado, que va ser primer president del Consell Social de l’UJI, i l’empresari Rafael Benavent, president del Consell Social des del 27 d’abril de 1993.

L’11 de maig es realitzen eleccions al Claustre i al Rectorat. Francisco Toledo es presenta a la reelecció com a únic candidat a rector i és elegit amb el 63,5% dels vots.

El 26 d’octubre es constitueix la Fundació de la Comunitat Valenciana, Fundació General de la Universitat Jaume I, per tal de cooperar amb el compliment de les funcions pròpies de la Universitat.

2007. El 27 de febrer, amb motiu del XVI aniversari de la creació de la Universitat Jaume I, s’inaugura la rehabilitació de la Llotja del Cànem, ara com a seu de la Universitat Jaume I al centre urbà de la capital de la Plana. L’edifici, dissenyat com un lloc polifuncional amb una diversitat d’usos culturals i educatius, data de les primeries del segle XVII.

2008. El president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, inaugura el 26 de juny el primer sector de la línea 1 del TRAM, el bus guiat que uneix el campus de la Universitat Jaume I amb les estacions de ferrocarril i d’autobusos de la ciutat de Castelló. A l'interior de la Universitat el recorregut del TRAM s’integra en el bulevard del Jardí dels Sentits.

El Club Excel·lència en Gestió concedeix a la Universitat Jaume I el Segell d’Or d'Excel·lència Europea 500+, o cinc estrelles, arran de l’avaluació feta al juliol d’acord amb el model de l'European Foundation Quality Management (EFQM), un dels sistemes de qualitat més utilitzats entre les empreses europees i de referència per al conjunt de les administracions públiques. L’acte protocol·lari de lliurament del Segell d’Or es realitza el 2 de febrer de 2009. Aquesta acreditació es renova consecutivament els anys 2010 i 2012.

2009. El compositor Carles Santos rep el 24 de febrer la Medalla de la Universitat Jaume I en reconeixement a la seua trajectòria i les seues aportacions al món de la cultura en ser un dels creadors més inconformistes i sorprenents de la cultura contemporània en l’àmbit internacional.

La Universitat Jaume I i l’Ajuntament de Sagunt signen el 28 de maig un conveni per a la creació a la capital del Camp de Morvedre de la sisena seu de la Universitat, concretament al Casal Jove del Port de Sagunt. És la primera seu que s’obri fora de la província de Castelló, en una de les comarques que més quantitat d’estudiants aporta a la  Universitat. La nova seu s’inaugura el 10 de juny de 2010.

L’1 de setembre comença a funcionar l’Escola Infantil de la Universitat Jaume I per a xiquets de 0 a 3 anys, a fi de facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar a la comunitat universitària, però oberta també a les necessitats en aquest sentit de la societat castellonenca. L’edifici s'alça al costat de la Residència d’Estudiants del campus.

Francisco Camps, president de la Generalitat Valenciana, i el rector Francisco Toledo inauguren el 9 de setembre el Paranimf, un nou edifici situada al costat del Rectorat, amb una superfície de 4.271 m2 que aplega, entre altres espais, la caixa escènica més moderna i gran de la província, dues sales de butaques amb una capacitat total per a més de 650 espectadors, una sala polifuncional, camerinos i cabines de traducció simultània.

El 21 de setembre s’inicia oficialment el curs 2009-2010 amb el començament dels plans d’estudis de grau adaptats a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior per a nou titulacions.

El Claustre aprova el 9 de desembre una nova proposta d’Estatuts per tal d’adaptar-los a la modificació feta pel Govern espanyol de la Llei orgànica d’universitats.

2010. El subdelegat del Govern a Castelló informa el 19 de febrer a l’alcalde de Castelló de la Plana i al rector de la Universitat Jaume I de l’acord definitiu per a la cessió conjunta de l’antic edifici d’Hisenda de la plaça Hort dels Corders de la capital de la Plana.

El 19 de maig el vicepresident del Consell inaugura les instal·lacions esportives a l’aire lliure i la piscina, les quals, juntament amb l’àrea esportiva de raquetes i el pavelló poliesportiu inaugurat l’any 2002, completen les dotacions esportives del campus del Riu Sec.

El 20 de maig es realitzen eleccions al Claustre i al Rectorat. Vicent Climent és l’únic candidat a rector i és elegit amb el 76,62% dels vots emesos. El nou rector i els membres del nou Consell de Direcció prenen possessió dels seus càrrecs el 23 de juliol.

El Consell de la Generalitat Valenciana aprova nous Estatuts de la Universitat Jaume I el 27 d’agost.

El 20 de setembre la Universitat comença oficialment el curs amb les seues titulacions plenament adaptades a l’Espai Europeu d’Educació Superior i al llarg del mateix curs commemora el 20 aniversari de la seua creació.

2011. En el marc de l’acte commemoratiu del XX aniversari de la seua creació, el 25 de febrer, es lliura la Medalla de la Universitat Jaume I als vicepresidents del Consell Social, Rafael Montero i José Luis Breva, en reconeixement del vincle i suport social que ha rebut sempre el centre educatiu, i a la Fundació Caixa Castelló-Bancaixa, pel seu suport econòmic a la recerca universitària. També es lliuren distincions especials als col·lectius universitaris, distincions que reben dos representants del personal docent i investigador, dos del personal d’administració i serveis i dos de l’estudiantat.

El conseller d’Educació, Alejandro Font de Mora, i el rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, signen el 24 de març el protocol financer per a la implantació dels nous graus de Medicina i Infermeria per al curs 2011-2012.

El 19 de setembre el president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, assisteix a l’obertura oficial del curs 2011-2012, en el qual s’inicien els estudis de les noves titulacions de grau en Medicina i Infermeria. El president de la Generalitat inaugura prèviament, junt al rector, la seu provisional de la Facultat de Ciències de la Salut, ubicada al nou aulari de la Facultat de Ciències Humanes i Socials.

El projecte CampusHabitat5U, elaborat conjuntament per les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana, aconsegueix la classificació de Campus d’Excel·lència Internacional per part del Ministeri d’Educació el 21 d’octubre.

El 26 d’octubre es conforma la Junta Constituent de la nova Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Jaume I, presidida per la degana del centre, María Ángeles Ruipérez.

2013. El 10 de juliol pren possessió com a nou president del Consell Social l’advocat José Luis Breva, en substitució de l’empresari Rafael Benavent, en el càrrec des del 27 de febrer de 1993. José Luis Breva, vicepresident del Consell Social fins aleshores, va rebre la Medalla de la Universitat Jaume I l’any 2011.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions