Marca de les unitats organitzatives

Última modificació: 11/06/2018 | Font: SCP

Vicerectorats. Inclou: .jpg i .png en versió a color, 2955, negre i blanc. Recordeu que l'arxiu .png té el fons transparent. Si necessiteu la versió professional en .idlm o .ia contacteu amb comunicacio@uji.es

  • Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat (.zip)
  • Vicerectorat d'Estudis i Docència (.zip)
  • Vicerectorat d'Investigació i Transferència (.zip)
  • Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social (.zip)
  • Vicerectorat de Promoció Lingüística i Igualtat (.zip)
  • Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació (.zip)
  • Vicerectorat de Cultura i Relacions Institucionals (.zip)
  • Vicerectorat de Campus i Vida Saludable (.zip)
  • Vicerectorat de Planificació, Coordinació i Comunicació (.zip)

Document pdf que inclou tots els vicerectorats (editable en .ia)


Centres. Inclou: .jpg i .png en versió a color, 2955 i negre. Recordeu que l'arxiu .png té el fons transparent. Si necessiteu la versió professional en .idlm o .ia contacteu amb comunicacio@uji.es

Facultat de Ciències Humanes i Socials (.zip)

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (.zip)

Facultat de Ciències de la Salut (.zip)

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (.zip)

Escola de Doctorat (.zip)


Departaments. Inclou: .jpg i .png en versió a color, 2955 i negre. Recordeu que l'arxiu .png té el fons transparent. Si necessiteu la versió professional en .idlm o .ia contacteu amb comunicacio@uji.es

Facultat de Ciències Humanes i Socials

Departament de Ciències de la Comunicació

Departament d'Estudis Anglesos

Departament de Filologia i Cultures Europees

Departament d'Educació

Departament d'Història, Geografia i Art

Departament de Filosofia i Sociologia

Departament de Traducció i Comunicació

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Departament de Dret Públic

Departament de Dret Privat

Departament d'Economia

Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting

Departament de Finances i Comptabilitat

Unitat Predepartamental de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l'Estat

Facultat de Ciències de la Salut 

Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia

Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

Unitat Predepartamental de Medicina

Unitat Predepartamental d'Infermeria

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Departament de Física

Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural

Departament de Química Física i Analítica

Departament d'Enginyeria Química

Departament d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny

Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció

Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors

Departament de Matemàtiques

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Departament de Química Inorgànica i Orgànica


Òrgans col·legiats i unipersonals. Inclou: .jpg i .png en versió a color, 2955 i negre. Recordeu que l'arxiu .png té el fons transparent. Si necessiteu la versió professional en .idlm o .ia contacteu amb comunicacio@uji.es

Claustre

Consell de Govern

Consell de Direcció

Consell Social

Consell de l'Estudiantat

Rectorat

Secretaria General

Gerència

Sindicatura de Greuges

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16