El programa UJI Hàbitat Saludable i l’AECC inicien el projecte «UJI sense fum» Els objectius són sensibilitzar sobre les conseqüències del consum en la salut comunitària i ambiental i facilitar sistemes de detecció i derivació per a la deshabituació tabàquica

28/02/2022 | UJI saludable
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els objectius són sensibilitzar sobre les conseqüències del consum en la salut comunitària i ambiental i facilitar sistemes de detecció i derivació per la deshabituació tabàquica.

El programa UJI Hàbitat Saludable i l'Associació Espanyola contra el Càncer, amb el suport dels vicerectorats d'Estudiantat i Compromís Social i Campus i Vida Saludable, han posat en marxa el projecte «UJI sense fum» que té com a principals objectius sensibilitzar sobre les conseqüències del consum del tabac en l'àmbit de la salut comunitària i ambiental i facilitar els sistemes de detecció i derivació relacionats amb la prevenció i deshabituació tabàquica.

La vicerectora d'Estudiantat i Compromís Social, Inmaculada Rodríguez, acompanyada per Cristina Giménez, directora acadèmica del programa UJI Saludable, s'ha reunit dimecres 19 de gener de 2022 amb les representants de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Castelló Salomé Esteller, gerent de l'associació en l'àmbit provincial, i Cristina de Maya, psicòloga de prevenció i promoció de la salut, amb el propòsit d'ultimar els detalls del projecte i posar en marxa les primeres accions.

El programa d'actuació desenvolupat s'estructura en cinc línies de treball. En la primera es realitzarà un diagnòstic de la situació en què s'analitzarà, d'una banda, el consum de tabac i, d'altra banda, els factors psicosocials associats i es faran propostes d'intervenció. A més, es revisarà el mapa sense fum del campus universitari per a conèixer si es poden ampliar els llocs dins de l'estratègia de control del tabac.

La segona actuació contempla la prevenció primària, amb la promoció de competències d'autocura distribuïdes en tres accions: cursos de formació que aborden els factors de risc i altres estils de vida poc saludables com són el sedentarisme o el consum d'alcohol; la sensibilització a través de les xarxes socials amb missatge sobre les persones fumadores passives, l'impacte ambiental o les estratègies motivacionals per a deixar-lo, i la realització de continguts per al programa A propósito de la salud en Vox UJI Ràdio i Espai obert del butlletí del campus.

La prevenció secundària, en concret la detecció i derivació, formarà part de la tercera actuació del projecte. Al llarg del curs acadèmic es realitzaran accions de divulgació per a augmentar la percepció del risc del consum de tabac i, en el cas dels cursos de formació, s'informarà sobre els punts d'atenció de l'AECC. La quarta actuació està vinculada amb la divulgació científica i transferència de coneixements. Es promourà la difusió dels principals resultats científics dels grups d'investigació de l'UJI en aquesta matèria i la realització de treballs de fi de grau i de màster per a augmentar el coneixement científic i evitar falses creences.

La cinquena i última línea d'actuació versarà sobre l'entorn ambiental, amb la finalitat de convertir el campus universitari en un espai promotor de la salut amb indrets sense fum. Per això, es dotarà amb major senyalística els espais que ja existeixen i s'estudiarà, d'acord amb la normativa vigent, la possibilitat d'ampliar-los. També s'establirà un dia al mes per a conscienciar sobre la importància d'abandonar l'hàbit del tabaquisme.

Vídeo: https://youtu.be/Nf1EFnsgJN0

Informació proporcionada per: Vicerectorat de Campus i Vida Saludable