UJI
  • UJI
  • Notícies

Notícies

Última modificació: 04/02/2019 | Font: UJI saludable
  • Després dels mesos de confinament, la nostra pell es troba més sensible al sol, motiu pel qual pren rellevància reforçar la protecció de la pell.

  • En estiu es produeix una major pèrdua d'aigua en l'organisme i incrementa el risc de produir-se una deshidratació, per tant, és molt rellevant hidratar-se al llarg del dia i així mantenir l'equilibri de l'organisme.

Informació proporcionada per: Vicerectorat de Campus i Vida Saludable