Presentació

19/12/2018 | UJI saludable
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

​La Universitat Jaume I aposta per la salut integral de la seua comunitat i de la societat en general, així com pel desenvolupament sostenible d'una universitat saludable. Té l'objectiu de potenciar la universitat com un entorn promotor de salut de la comunitat universitària i la societat en el seu conjunt. En la línia de la Carta d'Ottawa (1986) i la Carta de Bangkok (2005), cerca fomentar la recerca i docència en promoció de la salut, així com afavorir l'intercanvi d'experiències entre organismes de la salut pública i altres institucions comunitàries, a més de fomentar l'oferta de serveis i activitats dirigides a potenciar la salut de la comunitat universitària.

Per a açò, concreta les seues línies d'acció en quatre eixos estratègics que inclouen, de manera transversal, la perspectiva de gènere:

 • Eix I. Enfortiment de l'acció universitària.
  Amb l'interès que l'entorn universitari constituïsca un espai pertinent i sostenible per a la promoció i la cura de la salut, resulta fonamental comptar amb la participació de tots els actors de la comunitat universitària, així com partir de les seues necessitats percebudes i expressades. 
 • Eix II. Promoció de la salut en espais comunitaris.
  En línia amb la Carta d'Ottawa (1986) i tots els principis rectors de la REUS i la Xarxa Valenciana d'Universitats Públiques Saludables, es revela imprescindible enfortir les competències de salut de la comunitat universitària, perquè així puguen ser agents actius de la seua pròpia cura.
 • Eix III. Incorporació de la salut en l'àmbit docent.
  La Universitat assumeix com una de les seues funcions principals el disseny, la gestió i el desenvolupament d'uns plans docents de qualitat que permeten millorar els coneixements científics i professionals de l'estudiantado. D'igual forma, persegueixen millorar les seues actituds i valores soci-laborals. En aquest context, sembla primordial proposar possibles accions que integren els continguts de promoció de la salut en els plans d'estudi.
 • Eix IV. Incorporació de la salut en l'àmbit de la recerca.
  L'excel·lència universitària, pansa per contribuir a la generació d'un coneixement rigorós i contrastat, que done resposta a demandes socials vigents i preocupacions actuals. En aquests termes, resulta necessari afavorir processos de recerca i coneixement que incloguen la perspectiva de la salut.
 • Eix V. Sinergies institucionals.
  L'abordatge de la salut passa per un esforç multidimensional i interdisciplinari, que requereix un treball conjunt i coordinat amb tots aquells actors dedicats a aquest àmbit. Per aquest motiu, sembla fonamental incloure una línia d'acció dedicada a afavorir sinergies amb altres institucions.
Recurs d'imatge reus index

Què és la REUS?

La Xarxa Espanyola d'Universitats Saludables (REUS) està formada per un conjunt d'Institucions compromeses amb la promoció de la salut en l'entorn universitari.

Informació proporcionada per: Vicerectorat de Campus i Vida Saludable