UJI
 • UJI
 • Presentació

Presentació

Última modificació: 19/12/2018 | Font: UJI saludable

​La Universitat Jaume I aposta per la salut integral de la seua comunitat i de la societat en general, així com pel desenvolupament sostenible d'una universitat saludable. Té l'objectiu de potenciar la universitat com un entorn promotor de salut de la comunitat universitària i la societat en el seu conjunt. En la línia de la Carta d'Ottawa (1986) i la Carta de Bangkok (2005), cerca fomentar la recerca i docència en promoció de la salut, així com afavorir l'intercanvi d'experiències entre organismes de la salut pública i altres institucions comunitàries, a més de fomentar l'oferta de serveis i activitats dirigides a potenciar la salut de la comunitat universitària.

Per a açò, concreta les seues línies d'acció en quatre eixos estratègics que inclouen, de manera transversal, la perspectiva de gènere:

 • Eix I. Enfortiment de l'acció universitària.
  Amb l'interès que l'entorn universitari constituïsca un espai pertinent i sostenible per a la promoció i la cura de la salut, resulta fonamental comptar amb la participació de tots els actors de la comunitat universitària, així com partir de les seues necessitats percebudes i expressades. 
 • Eix II. Promoció de la salut en espais comunitaris.
  En línia amb la Carta d'Ottawa (1986) i tots els principis rectors de la REUS i la Xarxa Valenciana d'Universitats Públiques Saludables, es revela imprescindible enfortir les competències de salut de la comunitat universitària, perquè així puguen ser agents actius de la seua pròpia cura.
 • Eix III. Incorporació de la salut en l'àmbit docent.
  La Universitat assumeix com una de les seues funcions principals el disseny, la gestió i el desenvolupament d'uns plans docents de qualitat que permeten millorar els coneixements científics i professionals de l'estudiantado. D'igual forma, persegueixen millorar les seues actituds i valores soci-laborals. En aquest context, sembla primordial proposar possibles accions que integren els continguts de promoció de la salut en els plans d'estudi.
 • Eix IV. Incorporació de la salut en l'àmbit de la recerca.
  L'excel·lència universitària, pansa per contribuir a la generació d'un coneixement rigorós i contrastat, que done resposta a demandes socials vigents i preocupacions actuals. En aquests termes, resulta necessari afavorir processos de recerca i coneixement que incloguen la perspectiva de la salut.
 • Eix V. Sinergies institucionals.
  L'abordatge de la salut passa per un esforç multidimensional i interdisciplinari, que requereix un treball conjunt i coordinat amb tots aquells actors dedicats a aquest àmbit. Per aquest motiu, sembla fonamental incloure una línia d'acció dedicada a afavorir sinergies amb altres institucions.
Informació proporcionada per: Vicerectorat de Campus i Vida Saludable