UJI
  • UJI
  • Investigació i docència

Investigació i docència

Última modificació: 23/01/2020 | Font: UJI saludable

L'excel·lència universitària, ha de contribuir a la generació d'un coneixement rigorós i contrastat, que done resposta a demandes socials vigents i preocupacions actuals. En aquests termes, resulta necessari afavorir processos de recerca i coneixement que incloguen la perspectiva de la salut. Per aquest motiu, des d'UJI Hàbitat Saludable es fomenta la difusió del coneixement i recerca en matèria de Promoció de la salut.

La Universitat assumeix com una de les seues funcions principals el disseny, la gestió i el desenvolupament d'uns plans docents de qualitat que permeten millorar els coneixements científics i professionals de l'estudiantado. D'igual forma, persegueixen millorar les seues actituds i valores soci-laborals. En aquest context, sembla primordial proposar possibles accions que integren els continguts de promoció de la salut en els plans d'estudi.

Alguns exemples dels projectes duts a terme des d'UJI Hàbitat Saludable amb l'actualització del saber a partir de la recerca científica i la docència, són els següents:

Informació proporcionada per: Vicerectorat de Campus i Vida Saludable