UJI
  • UJI
  • Estructura i organització
  • L’estudiant de doctorat Leticia Lacalle Bergeron de l’IUPA, ha realitzat una estada de 3 mesos en el prestigiós grup , Service de Pharmacologie et Immuno analyse (SPI) pertanyent al Comissariat d’Énergie Atomique et Aux Énergies Alternatives (CEA) de Saclay-Paris (França).

L’estudiant de doctorat Leticia Lacalle Bergeron de l’IUPA, ha realitzat una estada de 3 mesos en el prestigiós grup , Service de Pharmacologie et Immuno analyse (SPI) pertanyent al Comissariat d’Énergie Atomique et Aux Énergies Alternatives (CEA) de Saclay-Paris (França).

Última modificació: 18/06/2019 | Font: IUPA

L’estudiant de doctorat Leticia Lacalle Bergeron de l’Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA) de la Universitat Jaume I (UJI), ha realitzat una estada de 3 mesos en el prestigiós grup  dirigit pel Dr. Christophe Junot, Service de Pharmacologie et Immuno analyse (SPI)  pertanyent al Comissariat  d’Énergie Atomique et Aux Énergies Alternatives (CEA) de Saclay-Paris (França). Durant el període de l’estada pre-doctoral es van desenvolupar metodologies analítiques avançades en espectrometria de masses d’alta resolució combinades amb aproximacions metabolómiques.

La doctoranda va col·laborar amb l’equip especialitzat en el desenvolupament d’anàlisis “-ómics” sota la supervisió del Dr. François Fenaille. L’objectiu principal de l’estada va ser el desenvolupament d’una nova metodologia per a l’adquisició d’espectres de fragmentació (MS/MS), fent ús de l’Adquisició Dependent de Dades (DDA per les sigles en anglès) automatitzada, anomenada Deep Scan. Aquesta metodologia es va optimitzar a matrius biològiques en l’àmbit de la metabolómica.

L’aplicació d’aquesta tècnica de manera simultània a l’anàlisi de les mostres que seran tractades estadísticament, permetrà obtenir dades completes que abastin un major rang de compostos amb una major reproductibilitat que, fins ara, els mètodes tradicional de DDA no havien aconseguit. Obtindríem així informació de qualitat per ajudar en la caracterització dels compostos més rellevants segons l’estadística, sense la necessitat de la re-injecció de les mostres. D’aquesta manera, se sortejaria la problemàtica en la obtenció d’espectres de MS/MS a causa de la degradació de les mostres biològiques  amb el temps, amb la conseqüent pèrdua de possibles compostos d’interès.

Informació proporcionada per: Institut Universitari de Plaguicides i Aigües