UJI
  • UJI
  • Estructura i organització
  • La Dra. Tània Portolés ha assistit a la Conferència ARIMNet2 "Mediterranean Agricultural Research: where do we stand, where do we go?"celebrada a l'INRA ( Montpellier, França)

La Dra. Tània Portolés ha assistit a la Conferència ARIMNet2 "Mediterranean Agricultural Research: where do we stand, where do we go?"celebrada a l'INRA ( Montpellier, França)

Última modificació: 21/06/2019 | Font: IUPA

La Dra. Tània Portolés, investigadora del projecte CDCMCT (Characterization of dairy chain in Mediterranean countries and adoption of optimum technologies to improve dairy value chain), ha estat convidada a assistir a la Conferència ARIMNet2 "Mediterranean Agricultural Research: where do we stand, where do we go?"celebrada a l'INRA, Montpeller, França. CDCMCT és un projecte coodrdinat per la Dra. Lynda Allouche de la Universitat Ferhat Abbas Sétif 1, Algèria, el consorci del qual està format per altres joves investigadors d'Egipte, França, Grècia i Espanya.

Aquesta Conferència ha estat celebrada en el marc de ARIMNet2 (Coordination of Agricultural Research in the Mediterranean; www.arimnet2.net), un projecte coordinat per INRA (França) i finançat a través d'European Union 's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration.

La Xarxa ARIMNet2 està formada per 24 socis de 15 països mediterranis i el seu objectiu és enfortir la cooperació i coordinació en matèria de R + D mitjançant el finançament de convocatòries transnacionals per a la realització de projectes de recerca i activitats de formació/creació de xarxes; per això, se celebren reunions periòdiques i esdeveniments científics en els països socis.

 

Informació proporcionada per: Institut Universitari de Plaguicides i Aigües