UJI
  • UJI
  • Estructura i organització
  • L' INVESTIGADOR DE L'IUPA, DR LUBERTUS BIJLSMA, COL.LABORA AMB L'INSTITUT D' INVESTIGACIONS MARINES (IMR) DE BERGEN, NORUEGA

L' INVESTIGADOR DE L'IUPA, DR LUBERTUS BIJLSMA, COL.LABORA AMB L'INSTITUT D' INVESTIGACIONS MARINES (IMR) DE BERGEN, NORUEGA

Última modificació: 07/05/2019 | Font: IUPA

L’investigador de l’IUPA, Dr. Lubertus Bijlsma, ha realitzat una estància d’investigació a l’ Institute of Marine Research (IMR), Bergen, Noruega. El seu treball s’ha centrat en el desenvolupament de ferramentes computacionals per la priorització de Components en l’anàlisi non-target basat en la tècnica UHPLC-IMS-QTOF MS, i s’ha dut a terme amb la col·laboració d’ investigadors del IMR, Marc Berntssen y Sylvain Merel. L’estratègia analítica desenvolupada s’ha aplicat a la detecció i identificació de metabolits de l’insecticida metil-pirimifos en salmó, permetent identificar fins a 5 compostos, algú d’ells no reportat prèviament en la literatura científica. Les mesures de  massa exacta, junt a la predicció del temps de retenció i de CCS ha facilitat esta tasca, estalviant esforços i temps respecte aproximacions mes tradicionals. L’IUPA col·labora regularment amb el IMR (anteriorment conegut com NIFES) en investigacions relacionades en el cultiu del salmó i l’ús sostenible de pinsos alternatius als tradicionals, basats en olis i farines de peix, a través de complexos anàlisis que asseguren la qualitat dels mateixos. Entre els treballs duts a terme destaca el projecte “AQUASAFE”, finançat pel Norwegian Research Council, en el que l’ IUPA participa junt a altres 5 centres d’investigació de diversos països.

El treball realitzat durant l’ estància del Dr Bijlsma, ha sigut publicat recentment: Bijlsma, Berntssen and Merel, Analytical Chemistry: DOI: 10.1021/acs.analchem.9b01218

Informació proporcionada per: Institut Universitari de Plaguicides i Aigües