Tres investigadors de l'Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA) entre els més rellevants de l'àrea de Química Analítica

07/10/2022 | IUPA
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El grup DIH, grup per a la Difusió de l'Índex h, que treballa des de fa uns quants anys de manera anònima i altruista, ofereix llistats dels investigadors més importants en diferents àrees científiques atenent els seus índexs h obtinguts a partir de la Web of Science (WOS ), base de dades d'ISI (Institute for Scientific Information), que recull referències bibliogràfiques i cites de publicacions des de 1900 fins a l'actualitat (https://grupodih.info/).

L'índex h està relacionat amb el nombre de cites que rep un investigador, i augmenta amb la qualitat i l'interès que desperta la seva recerca a l'entorn internacional, a través de les seves publicacions. Aquest índex permet establir rànquings nacionals i internacionals dels millors investigadors.

No obstant això, aquest paràmetre depèn notablement de cada àrea científica i no es pot fer servir per comparar la qualitat d'investigadors de diferents àrees. Per fer-ho, es calcula el valor h mitjà (hm) dels investigadors d'una àrea, i es defineix el paràmetre Fh com la relació h/hm de manera que un investigador amb Fh=1 s'iguala a la mitjana dels valors h de investigadors de la seva àrea. D'aquesta manera, dos autors amb el mateix valor de Fh es poden considerar d'igual qualitat o rellevància, encara que les seves àrees siguin diferents.

A la recent actualització dels índexs h i Fh de l'àrea de Química (https://grupodih.info/quimica.html), tres investigadors de l'IUPA, Félix Hernández, Juan V Sancho i Maria Ibáñez, de l'àrea de Química Analítica, apareixen amb índexs h de 69, 61 i 47, respectivament. El que representa, alhora, uns valors de Fh de 1.33, 1.17 i 0.90, que els permet ocupar la 4a, 12a i 32a posició en el rànquing de 57 investigadors rellevants en Química Analítica a Espanya. Cal assenyalar que la Dra. Ibáñez, malgrat la seva joventut (va començar a publicar el 2003), presenta un índex h de 47 amb 126 publicacions, és a dir, gairebé el 40% de la seva producció científica correspon a publicacions d'alt impacte.

A més, el grup DIH també compila llistats de les províncies amb més investigadors a QUÍMICA, ordenades per nombre d'investigadors i per la mitjana dels seus valors de Fhm que mesura la mitjana de la qualitat dels investigadors de la província (https://grupodih.info/quimica.html#RxP).

A la província de Castelló, els 10 investigadors que apareixen a la llista pertanyen a la Universitat Jaume I. Encara que Castelló es troba a la 11a posició quant al nombre d'investigadors, en tenir en compte la rellevància de la seva investigació, mesurada per la seva Fhm mitjà, se situa a la primera posició del rànquing de les 16 províncies llistades, per davant de València, Alacant, Barcelona, Madrid o Tarragona, entre d'altres

Com es pot observar, la investigació en Química és excel·lent a la Comunitat Valenciana, però resulta de primer nivell a la Universitat Jaume I de Castelló.

Informació proporcionada per: Institut Universitari de Plaguicides i Aigües