Maria Mata Pesquera i David Izquierdo Sandoval, han rebut els premis a la segona millor comunicació web i a la millor comunicació oral respectivament, en la SECyTA 2021

26/11/2021 | IUPA
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Maria Mata Pesquera, estudiant de màster en la Universitat Jaume I, juntament amb David Izquierdo Sandoval, becari predoctoral en l'Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA) de la Universitat Jaume I de Castelló, han rebut els premis a la segona millor comunicació web i a la millor comunicació oral respectivament, presentades en la "XX Reunión Científica de la Societat Española de Cromatografia y Técnicas Afines (SECyTA 2021)", celebrada els dies 18 y 19 de Novembre de manera virtual.

El treball presentat per Maria Mata es titula In-depth comparison of the metabolic and pharmacokinetic behaviour of the structurally related synthetic cannabinoids AMB-FUBINACA and AMB-CHMICA in rats”. L’objectiu d’aquest estudi era elucidar els metabòlits dels cannabinoides sintètics AMB-FUBINACA i AMB-CHMICA obtinguts després d’un metabolisme in vivo en rates i estudiar la farmacocinètica, tant del compost original com dels seus metabòlits, en diferents òrgans i teixits. Els resultats obtinguts mostren que, encara que tenen una estructura química molt pareguda, aquests dos cannabinoides sintètics presenten diferències importants en el seu metabolisme, farmacocinètica, distribució, bioacumulació i excreció.

El treball de David Izquierdo es titula Exploring GC-APCI-IMS-HRMS possibilities for the screening of organic-micropollutants”, en el qual s’explora per primera vegada la implementació de la mobilitat iònica en la cromatografia de gasos acoblada a la espectrometria de masses d’alta resolució pel cribratge de contaminants orgànics. Amb aquesta poderosa tècnica analítica és possible la identificació de un gran nombre de compostos semi-volàtils en mostres complexes amb un sol anàlisi, la incorporació de la cel·la de mobilitat permet potenciar encara més la identificació d’aquests contaminants.

Aquests estudis s’han desenvolupat en el Grup d’Investigació de Química Analítica i Salut Pública (Q-AMS), dirigit pel professor Félix Hernández, i integrat en el IUPA.

Maria Mata Pesquera és graduada en Química i ha participat durant els quatre anys de grau en el Programa Estudia i Investiga a l’UJI en aquest mateix grup. Actualment, cursa el Màster Interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades.

David Izquierdo Sandoval és graduat en Química i ha cursat el Màster Interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (Premi Extraordinari de Final de Màster). Actualment és personal investigador en formació, beneficiari d’una beca predoctoral del Ministeri d’Universitats (FPU19/01839), i està realitzant la tesi doctoral en aquest grup baix la supervisió dels professors Juan Vicente Sancho i Tania Portolés Nicolau.

Informació proporcionada per: Institut Universitari de Plaguicides i Aigües