UJI

L'INVESTIGADOR DE L'IUPA, DR LUBERTUS BIJLSMA, COL.LABORA AMB L' INSTITUT D' INVESTIGACIONS MARINES (IMR) DE BERGEN, NORUEGA

Última modificació: 24/04/2019 | Font: IUPA

L’investigador de l’IUPA, Dr. Lubertus Bijlsma, ha realitzat una estància d’investigació a l’ Institute of Marine Research (IMR), Bergen, Noruega. El seu treball s’ha centrat en el desenvolupament de ferramentes computacionals per la priorització de Components en l’anàlisi non-target basat en la tècnica UHPLC-IMS-QTOF MS, i s’ha dut a terme amb la col·laboració d’ investigadors del IMR, Marc Berntssen y Sylvain Merel. L’estratègia analítica desenvolupada s’ha aplicat a la detecció i identificació de metabolits de l’insecticida metil-pirimifos en salmó, permetent identificar fins a 5 compostos, algú d’ells no reportat prèviament en la literatura científica. Les mesures de  massa exacta, junt a la predicció del temps de retenció i de CCS ha facilitat esta tasca, estalviant esforços i temps respecte aproximacions mes tradicionals. L’IUPA col·labora regularment amb el IMR (anteriorment conegut com NIFES) en investigacions relacionades en el cultiu del salmó i l’ús sostenible de pinsos alternatius als tradicionals, basats en olis i farines de peix, a través de complexos anàlisis que asseguren la qualitat dels mateixos. Entre els treballs duts a terme destaca el projecte “AQUASAFE”, finançat pel Norwegian Research Council, en el que l’ IUPA participa junt a altres 5 centres d’investigació de diversos països.

El treball realitzat durant l’ estància del Dr Bijlsma, ha sigut publicat recentment: Bijlsma, Berntssen and Merel, Analytical Chemistry: DOI: 10.1021/acs.analchem.9b01218

Informació proporcionada per: Institut Universitari de Plaguicides i Aigües