UJI

Primera reunió d'investigadors del projecte DANTE

Última modificació: 28/03/2019 | Font: IUPA

La primera reunió d'investigadors del projecte DANTE, "Effect-directed analysis as a tool towards a non-toxic environment - identification of mixture effects and toxicity drivers in water", finançat pel Swedish Research Council, va tenir lloc el passat 11 de febrer de 2019 a la Universitat Jaume I. La reunió es va celebrar a les instal·lacions de l'Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA) de l'UJI, i hi van participar investigadors de les tres institucions involucrades en el projecte: Johan Lunqvist (investigador responsable del projecte), Lutz Ahrens, Frank Menger and Karin Wiberg (Swedish University of Agricultural Sciences), Pablo Gago Ferrero (Institut Català de Recerca de l'Aigua, ICRA), Félix Hernández, Juan Vicente Sancho, Elena Pitarch, Maria Ibañez, Alberto Celma and Lubertus Bijlsma (IUPA). En el projecte DANTE es durà a terme una àmplia investigació sobre la problemàtica dels contaminants orgànics en aigües. Per a això, s'identificaran els principals contaminants responsables de la toxicitat en el medi ambient aquàtic mitjançant una aproximació holística dels efectes observats en mescles de compostos presents en aigües. Per a aquest estudi es prendran mostres en diversos països d'aigua superficial, subterrània i d’aigües sotmeses a processos de depuració en EDAR convencionals. S'aplicaran estratègies basades en effect-directed analysis (EDA) combinant bioassaigs, fraccionament i anàlisi non-target (no dirigit). Per a això, serà necessari aplicar tècniques analítiques avançades, com l'acoblament cromatografia-espectrometria de masses d'alta resolució.
A través de la identificació dels compostos més rellevants responsables de la toxicitat observada en les mostres estudiades, es pretén establir les bases de futurs sistemes d'eliminació de contaminants específics, amb l'objectiu final de protegir de la contaminació antropogènica un recurs tan important i necessari com l'aigua.

Informació proporcionada per: Institut Universitari de Plaguicides i Aigües