UJI

El IUPA participa en un projecte d'investigació finançat per COLCIENCIAS, entitat colombiana per al foment de la ciència, tecnologia i innovació

Última modificació: 19/02/2016 | Font: IUPA

Recentment, s'ha aprovat el projecte “Aproximació a la Remoció Eficient de Drogues Il·lícites i Farmacèutiques Presents en Aigües Residuals Mitjançant Mètodes Avançats d'Oxidació” en la convocatòria per a Projectes de Recerca i Desenvolupament en Enginyeries (2015), del Programa Nacional de Ciència, Tecnologia i Innovació en Enginyeria del Govern de Colombia.

En aquest projecte, de 3 anys de durada, participen tres Universitats: dues colombianes (Universitat Antonio Nariño i Universitat d'Antioquia, Medellin) i la Universitat Jaume I de Castelló, a través del IUPA.

El projecte està liderat pels doctors Javier Rincón i Alejandro Moncayo, del Grup de Recerca en Biologia Aplicada, Química de Materials i Ambiental, Facultat de Ciències, Universitat Antonio Nariño, amb seu a Bogotà. També participen com a investigadors els doctors Nancy Isabel Castillo, de l'esmentat  grup de Recerca, el doctor Ricardo Antonio Torres, del Grup de Recerca en Remediación Ambiental i Biocatálisis, Universitat d'Antioquia, i la Dra. Ana María Botero Coy, del IUPA.

Els doctors Félix Hernández i Lubertus Bijlsma, del IUPA, són assessors internacionals del projecte, el qual explica, a més, amb la col·laboració de l'Empresa "Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá".

En aquest projecte es pretén avaluar l'eficiència d'eliminació de contaminants emergents en la PTAR-Salitre, que tracta les aigües residuals de la ciutat de Bogotà.  Per a açò, es quantificaran els contaminants emergents en les aigües residuals d'entrada (influent) i eixida (efluent) d'aquesta planta, mitjançant anàlisis realitzades en el IUPA, basats en LC-MS/MS. Els contaminants investigats s'han seleccionat sobre la base d'un treball preliminar realitzat en col·laboració amb el IUPA, en el qual es va dur a terme un screening ampli de contaminants emergents (fàrmacs, drogues d'abús i productes de cura personal).  En aquest screening, realitzat mitjançant LC-QTOF MS, es van detectar més de 40 compostos, entre els quals van destacar fàrmacs de diverses famílies (Hernández et al, Anal. Bioanal. Chem. 407: 6405-6416 (2015)).

En una segona fase del projecte, se seleccionaran els compostos trobats a concentracions més altes en les aigües tractades, i que, per tant, no són eliminats en la PTAR. Sobre aquests contaminants, es procedirà a avaluar tecnologies complementàries a les actuals que permeten la seua eliminació de les aigües residuals. Es planteja l'ús de processos avançats d'oxidació (PAOs), tals com la reacció foto-Fenton, el procés electro-Fenton i la cavitació ultrasònica, les quals han demostrat ser alternatives efectives per a l'eliminació de nombrosos contaminants que no són eliminats per metodologies tradicionals.

Amb la realització d'aquest projecte s'espera obtenir major informació sobre la presència de fàrmacs i drogues d'abús en les aigües residuals, i proposar  tractaments terciaris (PAOs) per a la seua eliminació en la PTAR Salitre, evitant d'aquesta manera que aquests compostos arriben al medi ambient a través de les aigües deficientment tractades. Addicionalment, aquest treball permetrà estimar els hàbits de consum dels composts estudiats per part de la població a la qual presta servei la planta. Aquest projecte afavorirà la col·laboració entre grups de recerca nacionals i internacionals, i enfortirà la relació entre el sector acadèmic i empresarial en l'àmbit del tractament d'aigües residuals, al mateix temps que generarà major coneixement sobre el seu possible impacte en el medi ambient, aportant solucions per a minimitzar aquest impacte a través d'una eficient eliminació dels contaminants emergents presents en les aigües residuals.

Informació proporcionada per: Institut Universitari de Plaguicides i Aigües