UJI
  • UJI
  • Estructura i organització
  • INVESTIGADORS DE L’IUPA ES REUNEIXEN AMB INVESTIGADORS COLOMBIANS A MEDELLIN I BOGOTÁ PER AL SEGUIMENT DE PROJECTES AMBIENTALS CONJUNTS

INVESTIGADORS DE L’IUPA ES REUNEIXEN AMB INVESTIGADORS COLOMBIANS A MEDELLIN I BOGOTÁ PER AL SEGUIMENT DE PROJECTES AMBIENTALS CONJUNTS

Última modificació: 07/05/2019 | Font: IUPA

El passat mes de març, el professor Félix Hernández, investigador responsable del Grup Química Analítica en Salud Pública i Medi Ambient, integrat al IUPA, i la investigadora postdoctoral, Ana María Botero Coy, es van reunir amb investigadors colombians per realitzar un seguiment dels resultats del projecte col·laboratiu “Remoción de antibióticos y bacterias resistentes en aguas residuales hospitalarias empleando tecnologías avanzadas de oxidación”. Este projecte, finançat pel Govern Colombià (Colciencias, Códi 111577757323), està coordinat pel professor Ricardo Torres, responsable del grup d’ investigació “Remediación Ambiental y Biocatálisis”, de la Universitat d’Antioquia, i compta amb la participació de varies institucions colombianes i estrangeres: Ecole Politechnique Federale de Laussane, Corporación Universitaria Remington, Universidad de Antioquia, Universidad Antonio Nariño i Universitat Jaume I de Castelló.

Es van celebrar dos reunions, a Medellín i Bogotà, amb la participació d’investigadors de diverses àrees del coneixement, com química analítica, enginyeria química i microbiologia. Es va prestar especial atenció a la presència d’antibiòtics en aigües d’ entrada i eixida de les plantes de tractament (PTAR), en particular en les aigües procedents d’hospitals, aspecte que preocupa per les resistències que es venen observant en bactèries de distints tipus front antibiòtics àmpliament consumits per la població.

Les dades d’este projecte demostren que les PTAR convencionals no eliminen completament la majoria de fàrmacs presents en las aigües residuals (tant el propi medicament com els seus metabolits urinaris) pel que són necessaris sistemes addicionals de tractament terciari, entre els quals es troben els sistemes d’oxidació avançada (AOP). Un dels principals objectius del projecte és precisament el desenvolupament d’AOPs capaces de degradar els fàrmacs presents en las aigües residuals, i així protegir el medi ambient aquós de l’impacte d’aigües residuals no suficientment depurades, prestant especial atenció als antibiòtics.

L’IUPA juga un paper important en este projecte, ja que gràcies als anàlisis realitzats al IUPA, basats en tècniques cromatogràfiques acoblades a espectrometria de masses, es poden caracteritzar les aigües residuals i estimar l’eficiència d’eliminació de les PTAR per a fàrmacs seleccionats mitjançant l’anàlisi comparat d’aigües d’entrada i eixida de la planta. De igual manera, mitjançant anàlisi quantitatiu basat en LC-MS/MS, es pot avaluar l’eficàcia dels AOPs (Fenton, Photo Fenton, Electro Fenton, Ultrasons) aplicats a mostres d’aigua sintètica fortificades amb compostos seleccionats, així com, a mostres complexes d’ aigua residual amb presència de  nivells reals de fàrmacs. D’altra banda, l’ús de HRMS permet avaluar la formació de subproductes de degradació formats durant el procés, aspecte d’interés per comprovar si la degradació del fàrmac estudiat és total i no dóna lloc a altres productes de toxicitat semblants a la del compost que es pretén eliminar.

Els resultats obtinguts en este projecte han donat lloc a diverses publicacions:

“An investigation into the occurrence and removal of pharmaceuticals in Colombian wastewaters”, A.M. Botero-Coy, D. Martínez-Pachón, C. Boix, J. Rincón, N. Castillo, L.P. Arias-Marín, L. Manrique-Losada, R. Torres-Palma, A. Moncayo-Lasso, F. Hernández, Sci. Total Environ. 642: 842-853 (2018)

“Photo-electro-Fenton process applied to the degradation of valsartan: Effect of parameters, identification of degradation routes and mineralization in combination with a biological system”, D. Martínez-Pachón; M. Ibáñez, F. Hernández, R. A. Torres-Palma; A. Moncayo-Lasso, J. Environ. Chem. Eng. 6: 7302-7311 (2018)

 “Effective elimination of fifteen relevant pharmaceuticals in hospital wastewater from Colombia by the combination between a biological system and a sono-photo-chemical process”, E.A. Serna-Galvis, J. Silva-Agredo, A.M. Botero-Coy, A. Moncayo-Lasso, F. Hernández, R.A. Torres-Palma, Sci. Total Environ. 670: 623-632 (2019)

“Degradation of seventeen contaminants of emerging concern in municipal wastewater effluents by sonochemical advanced oxidation processes”., E. A. Serna-Galvis, A. M. Botero-Coy, D. Martínez-Pachón, A. Moncayo-Lasso, M. Ibáñez, F.Hernández, R. A. Torres-Palma, Water Res. 154: 349-360 (2019)

 “Sonochemical degradation of antibiotics from representative classes- Considerations on structural effects, initial transformation products, antimicrobial activity and matrix”, E.A. Serna-Galvis, D. Montoya-Rodríguez, L. Isaza-Pineda, M. Ibáñez, F. Hernández, A. Moncayo-Lasso, R.A. Torres-Palma, Ultrasonics – Sonochemistry, 50: 157-165 (2019)

Informació proporcionada per: Institut Universitari de Plaguicides i Aigües