Aplicació de tècniques metabolòmiques en l'àmbit clínic i alimentari Línies d'investigació

05/04/2016 | IUPA
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En aquesta línia d'investigació es pretén implantar al nostre laboratori una plataforma metabolòmica basada en dades de cromatografia líquida d'ultra resolució acoblada a espectrometria de masses en tàndem híbrida quadrupol-temps de vol (UPLC-QTOFMS), als camps tant alimentari com biològic (nutrició, salut, etc.)
Es pretén treballar en dos camps diferents amb diferent historial pel que fa a l'aplicació de la metabolòmica, un alimentari, en concret autenticació d'aliments "premium" i detecció de fraus, i un altre sanitari, en concret nutrició així com malalties neurodegeneratives. En el primer camp, s'assentaran les bases de la tècnica pel que fa a disseny d'experiències, tractament de mostra i processament de dades. Tot aquest "know-how" s'aplicarà posteriorment a un camp nou on la metabolòmica té molt a aportar, com és el del diagnòstic correcte de malalties o la detecció precoç de les mateixes. Es pretén que mitjançant l'ús d'aquestes tècniques es pugui d'una banda diferenciar clarament les mostres anòmales, i per una altra trobar biomarcadors específics que permetin una ràpida i senzilla detecció de les mostres d'aliments fraudulentes, o dels individus malalts o amb aspectes de patir la malaltia.
Els aliments que inicialment es contemplaran són aquells amb denominació d'origen o consell regulador, la qual potencia la seva imatge de marca i que són més propensos a sofrir frau. Entre aquests podem citar cítrics, vi, oli d'oliva, etc. Pel que fa al camp nutricional, s'estan realitzant estudis en col•laboració amb l'Institut d'Aqüicultura de Torrelasal avaluant l'impacte de la dieta en el cultiu de l'orada. Finalment, respecte a l'àmbit sanitari, s'està iniciant una col•laboració amb grups nacionals i internacionals per a dur a terme l'estudi metabolòmic de pacients amb malalties neurodegeneratives, com l'Alzheimer.

Publicacions:

"Metabolomic approach for extra virgin olive oil origin discrimination making use of ultra-high performance liquid chromatography-quadrupole time-of -flight mass spectrometry"
R. Gil-Solsona, M. Raro, C. Sales, L. Lacalle, R. Díaz, M. Ibáñez, J. Beltran, J. V. Sancho, F. Hernández
Food Control, enviado para su publicación

"A non-target approach by means of high-resolution mass spectrometry-based metabolomics for the identification of nutritional biomarkers in fish"
R. Gil, J. Nácher-Mestre, J.V. Sancho, F. Hernández, J. Pérez-Sánchez
Aquaculture Nutrition (2016) in preparation

"Evaluation of potential urinary markers for recombinant human growth hormone misuse by untargeted metabolomics"
M. Raro, R. Díaz, J. V. Sancho, E. Pitarch, F. Hernández, J. Marcos, J. Segura, J. Bosch,  B. G. de la Torre, R. Gutiérrez-Gallego, O. J. Pozo
Metabolomics, (2016), submitted

"Told through the wine: A liquid chromatography–mass spectrometry interplatform comparison reveals the influence of the global approach on the final annotated metabolites in non-targeted metabolomics"
R. Díaz, H. Gallart-Ayala, J. V. Sancho, O. Nuñez, T. Zamora, C. P.B. Martins, F. Hernández, S. Hernández-Cassou, J. Saurina, A. Checa
Journal of Chromatography A, 1433, 90-97 (2016)

"Untargeted metabolomics in doping control: Detection of new markers of testosterone misuse by ultra-high performance liquid chromatography coupled to high resolution mass spectrometry"
M. Raro, M. Ibáñez, R. Gil, A. Fabregat, E. Tudela, K. Deventer, R. Ventura, J. Segura, J. Marcos, A. Krotonoulas, J. Joglar, M. Farré, S. Yang, Y. Xing, P. van Eenoo, E. Pitarch, F. Hernández, J. V. Sancho, Oscar J. Pozo
Analytical Chemistry, 87, 8373-8380 (2015)

“Metabolomic approaches for orange origin discrimination by ultra-high performance liquid chromatography coupled to quadrupole time-of-flight mass spectrometry”
R. Díaz, O.J. Pozo, J.V. Sancho, F. Hernández
Food Chemistry, 157, 84-93 (2014)

 


 

Informació proporcionada per: Institut Universitari de Plaguicides i Aigües