Investigació de noves substancies psicoactives (drogues de disseny; legal highs) Línies d'investigació

31/03/2016 | IUPA
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Nova línia de treball sobre recerca de noves substàncies psicoactives (NPS) o drogues de disseny en diferents tipus de mostres ("Legal Highs") mitjançant cromatografia líquida acoblada a espectrometria de masses amb analitzador de temps de vol (UHPLC-QTOF MS).legal highs Aquestes substàncies es comercialitzen principalment com pols, comprimits i herbes, sent venudes com encens, sals de bany .... Per a aquestes investigacions es compta amb la col•laboració del grup dirigit pel Dr. Adrian Covaci del Toxicological Center (Universitat Àmberes, Bèlgica), la qual s'ha vist enfortida per l'estada de la nostra investigadora María Ibáñez en aquest centre. Una altra important col•laboració s'està duent a terme amb el TIC-TAC Ltd Communications (Londres), permetent el descobriment de NPS d'última generació. D'altra banda, també es pretén analitzar mostres d'orina de consumidors d'aquest tipus de substàncies amb la finalitat d'estudiar el metabolisme d'aquests compostos. L'objectiu final és disposar d'eines analítiques que permetin un control eficient del consum d'aquest tipus de drogues, ja que majoritàriament no són detectades en els controls rutinaris realitzats. Per a això, és imprescindible la col•laboració amb les Unitats de Conducta Addictiva (UCA) de la Comunitat Valenciana. Actualment, s'està treballant en la creació d'aquesta xarxa de treball, a través de la qual s'aconseguirien les mostres d'orina de persones que consumeixen aquest tipus de drogues per a la posterior avaluació analítica en el IUPA. Finalment, també s'està col•laborant amb l'IMIM, Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (Barcelona) en estudis controlats de metabolisme de NPS.

Publicacions:

"Mass spectrometric identification and structural analysis of new synthetic cannabinoids on the UK market since the 2013 legislative ban"
Bram Miserez, María Ibáñez, Lubertus Bijlsma, Solomon Ting Fung Ma, Trevor Shine, John Ramsey, Félix Hernández
Submitted to Analytica Chimica Acta

"Identification and characterization of a novel cathinone derivative 1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-ethanone seized by customs in Jersey"
L. Bijlsma, B. Miserez,  M. Ibáñez,  C. Vicent, E. Guillamón,  J. Ramsey, F. Hernández
Forensic Toxicology, 34, 144-150 (2016)

“Discovering human urinary metabolites of methylenedioxypyrovalerone (MDPV) by liquid chromatography/quadrupole time-of-flight mass spectrometry”
M. Ibáñez, Ó.J. Pozo, J. V. Sancho, T. Orengo, G. Haro, F. Hernández
Analytical and Bioanalytical chemistry, 408, 151-164 (2016)

“Mass Spectrometric Evaluation of Mephedrone In Vivo HumanMetabolism: Identification of Phase I and Phase II Metabolites,Including a Novel Succinyl Conjugate”
O.J. Pozo, M. Ibáñez, J.V. Sancho, J. Lahoz-Beneytez, M. Farré, E.Papaseit, R. de la Torre, F.Hernández
Drug Metabolism and Disposition, 43, 248-257 (2015)

“Could spice drugs induce psychosis with abnormal movements similar to catatonia?”
G. Haro, C. Ripoll, M. Ibáñez, T. Orengo, V.M. Liaño, E. Meneu, F. Hernández, F. Traver
Psychiatry, 77, 196-198 (2014)

“Comprehensive analytical strategies based on high-resolution time-of-flight mass spectrometry to identify new psychoactive substances”
M. Ibáñez, J.V. Sancho, L. Bijlsma, A. van Nuijs, A. Covaci, F. Hernández
Trends in Analytical Chemistry, 57, 107-117(2014)

“Quadrupole-time-of-flight mass spectrometry screening for synthetic cannabinoids in herbal blends”
M. Ibáñez, L.Bijlsma, A. L.N. van Nuijs, J. V. Sancho, G. Haro, A. Covaci, F. Hernández
Journal Mass Spectrometry, 48, 685-694 (2013)

Informació proporcionada per: Institut Universitari de Plaguicides i Aigües