Estimació del consum de drogues en la població a través de l’anàlisi d’aigües residuals: (sewage based epidemiology) Línies d'investigació

12/04/2016 | IUPA
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'epidemiologia basada en aigües residuals és un enfocament que s'ha desenvolupat en l'última dècada. Les aigües residuals municipals representen mostres d'orina anònimes de milers de persones que contenen rastres de gairebé tot el que es consumeix. La utilització de tècniques d'anàlisi sensibles i selectives, basades en espectrometria de masses, permeten la quantificació en aquestes aigües de productes d'excreció en humans com són la cocaïna, heroïna, cànnabis i estimulants de tipus amfetamínic.
Una xarxa d'àmbit europeu es va iniciar el 2010 amb l'objectiu d'estandarditzar l'enfocament i la coordinació dels estudis internacionals mitjançant l'establiment d'un protocol comú d'actuació. Les activitats de la xarxa són coordinades per SCORE (grup central d'anàlisi d'aigües residuals) format per Sara Castiglioni (Mario Negri Institute), Alexander van Nuijs, Adrian Covaci (Universitat d'Anvers), Erik Emke, Pim De Voogt (KWR), Lubertus Bijlsma, Félix Hernández (Universitat Jaume I), Christoph Ort (EAWAG), Barbara Kasprzyk-Hordern (Universitat de Bath), Malcolm Reid i Kevin Thomas (NIVA). El grup SCORE ha coordinat estudis de monitorització de drogues d'abús, tant espacialment com temporalment, en diferents ciutats europees. La informació quantitativa obtinguda a través de l'anàlisi d'aigües residuals resulta de gran ajuda per augmentar el coneixement del consum actual de drogues il•lícites a Europa. El potencial de l'enfocament ha estat reconegut i recolzat per l'Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies (OEDT), http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/waste-water-analysis/. D'altra banda i en col•laboració amb la OEDT, s'han organitzat tres tallers i la primera conferència internacional multidisciplinària enfocada en la detecció de drogues il•lícites en les aigües residuals, que va portar per títol "Testing the waters". El grup SCORE ha coordinat dos exercicis d'intercomparació entre laboratoris i ha redactat el manual de millors pràctiques en la recollida i anàlisi de mostres d'aigües residuals. Finalment, l'esforç del grup SCORE ha donat lloc a l'obtenció de fons europeus per a la continuïtat del projecte:

  1. Marie Curie Initial Training Network, SEWPROF: http://sewprof-itn.eu/
  2. acció COST UE ES1307: http://score-cost.eu/

Recentment, s'ha concedit  un projecte Europeu amb títol "Identificació i avaluació de noves substàncies psicoactives: una xarxa Europea". El principal objectiu del projecte és establir i posar en práctica un enfocament analític a l'epidemiologia química per millorar la identificació i avvalucació de noves substàncies psicoactives (NPS) a Europa.


Publicacions:

"Assessing geographical differences in illicit drug consumption − A comparison of results from epidemiological and wastewater data in Germany and Switzerland"
F. Been, L. Bijlsma, L. Benaglia, J.D. Berset, A. M. Botero-Coy, S. Castiglioni, L. Kraus, F. Zobel, M.l P. Schaub, A. Bücheli, F. Hernández, O. Delémont ,P. Esseiva, C. Ort
Drug and Alcohol Dependence, 161, 189-199 (2016)

"Critical review on the stability of illicit drugs in sewers and wastewater samples"
A-K McCall, R. Bade, J. Kinyua, F.Y. Lai, P.K. Thai, A. Covaci, L. Bijlsma, A.L.N. van Nuijs, C. Ort.
Water Research, 88, 933–947 (2016)

"Investigation of illicit drugs and pharmaceuticals in waters by liquid chromatography-high resolution mass spectrometry”
F. Hernández, M. Ibáñez, R. Bade, L. Bijlsma, J.V. Sancho.
Trends in Analytical Chemistry, 63, 140-157 (2014)

“Improvements in analytical methodology for the determinationof frequently consumed illicit drugs in urban wastewater”
L. Bijlsma, E. Beltrán, C. Boix, J.V. Sancho, F.Hernández
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 406, 4261-4272 (2014)

“Spatial differences and temporal changes in illicit drug use in Europe quantified by wastewater analysis”
C. Ort, A. van Nuijs, J.D. Berset, L. Bijlsma, S. Castiglioni, A. Covaci, P. de Voogt, E. Emke, D. Fatta-Kassinos, P. Griffiths, F. Hernandez, I. Gonzalez-Marino, R. Grabic, B. Kasprzyk-Hordern, N. Mastroianni, A. Meierjohann, T. Néfau, M. Östman, Y. Pico, I. Racamonde, M. Reid, J. Slobodnik, S. Terzic, N. Thomaidis, K. Thomas.
Addiction, 109, 1338-1352 (2014)

“Occurrence and behavior of illicit drugs and metabolites in sewage water from Spanish Mediterranean coast (Valencia region)”
L. Bijlsma, R. Serrano, C. Ferrer, I. Tormos, F. Hernández
Science of the Total Environment, 487, 703-709 (2014)

“Investigation of cannabis biomarkers and transformation products in waters by liquid chromatography coupled to time of flight and triple quadrupole mass spectrometry”
C. Boix, M. Ibáñez, L. Bijlsma, J.V. Sancho, F. Hernández
Chemosphere, 99, 64-71 (2014)

“Sewage-based epidemiology requires a truly transdisciplinary approach”
C. Ort, C.J. Banta-Green, L. Bijlsma, S. Castiglioni, E. Emke, C. Gartner, C., B. Kasprzyk-Hordern, M.J. Reid, J. Rieckermann, A.L.N. Van Nuijs
GAIA, 23, 266-268 (2014)

“Evaluation of uncertainties associated with the determination of community drug use through the measurement of sewage drug biomarkers”
S. Castiglioni, L. Bijlsma, A. Covaci, E. Emke, F. Hernández, M. Reid, C. Ort, A.L.N. van Nuijs, P. De Voogt, E. Zuccato
Environmental Science and Technology, 47, 1452-146 (2013)

“Performance of the linear ion trap Orbitrap mass analyzer for qualitative and quantitative analysis of drugs of abuse and relevant metabolites in sewage water”
L. Bijlsma, E. Emke, F. Hernández, P. de Voogt
Analytica Chimica Acta, 768, 102-110 (2013)

“Risk assesment for drugs of abuse in the Dutch watercycle”
M. van der Aa, L. Bijlsma, E. Emke, E. Dijkman, A.L.N. van Nuijs, B. Van de Ven, F. Hernández, A. Versteegh, P. De Voogt
Water Research, 47, 1848-1857 (2013)

“Investigation of degradation products of cocaine and benzoylecgonine in the aquatic environment”
L. Bijlsma, C. Boix, W.M.A. Niessen, M. Ibáñez, J.V. Sancho, F. Hernández
Science of the Total Environment, 443, 200-208 (2013)

“Investigation of drugs of abuse and relevant metabolites in Dutch sewage wàter by líquid chromatography coupled to high resolution mass spectrometry”
L. Bijlsma, E. Emke, F. Hernández, P. De Voogt
Chemosphere, 89, 1399-1406 (2012)

“Comparing illicit drug use in 19 European cities through sewage analysis”
K.V. Thomas, L. Bijlsma, S. Castiglioni, A. Covaci, E. Emke, R. Grabic, F. Hernández, S. Karolak, B. Kasprzyk-Horden, R.H. Lindberg, M. Lopez de Alda, A. Meierjohann, C. Ort, Y. Pico, J.B. Quintana, M. Reid, J. Rieckermann, S. Terzic, A.L.N. van Nuijs, P. De Voogt
Science of the Total Environment, 432, 432-439 (2012)

"Rapid wide-scope screening of drugs of abuse, prescription drugs with potential for abuse and their metabolites in influent and effluent urban wastewater by ultrahigh pressure liquid chromatography¬quadrupole-time-of-flight-mass spectrometry"
F. Hernández, L. Bijlsma, J. V. Sancho, R. Díaz, M. Ibáñez
Analytica Chimica Acta, 684: 96-106 (2011)

"Fragmentation pathways of drugs of abuse and their metabolites based on QTOF MS/MS and MSE accurate-mass spectra"
L. Bijlsma, J.V. Sancho, F. Hernández, W. M. A. Niessen
Journal of Mass Spectrometry, 46: 865-875 (2011) 

Informació proporcionada per: Institut Universitari de Plaguicides i Aigües