Institut Universitari de Plaguicides i Aigües IUPA

25/11/2021 | IUPA
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA) de la Universitat Jaume I desenvolupa una intensa tasca de recerca en les àrees de Química Analítica i d'Hidrogeologia. Encara que en els inicis el IUPA es va centrar en l'àmbit dels plaguicides, en l'actualitat s'ha ampliat el camp de treball a molts altres àmbits com són els contaminants orgànics en el medi ambient, la seguretat alimentària, el control antidopatge, i la metabolòmica, entre d'altres.

L'element comú de la majoria de les investigacions dutes a terme es basen en l'ús de tècniques híbrides de cromatografia (tant de gasos com de líquids) i espectrometria de masses, incloent  analitzadors de quadrupol, trampa d'ions, triple quadrupol, temps de vol (TOF) i quadrupol-temps de vol (QTOF).

El IUPA es divideix en tres seccions: Laboratori d'Anàlisi de Residus de Plaguicides (LARP), secció d'investigacions analítiques, i recursos hídrics. El LARP va obtenir  l'any 2001 el Certificat de Compliment de Bones Pràctiques de Laboratori per l'anàlisi de residus de productes fitosanitaris (Certificat 17BPL / 22), convertint-se en el primer laboratori espanyol en aconseguir aquesta certificació en l'àmbit de plaguicides.

Logotip Generalitat ValencianaEl IUPA ha sigut beneficiari de l'ajuda PROMETEO concedida per la Generalitat Valenciana a grups d'excel·lència investigadora des del 2009 (PROMETEO/2009/054; PROMETEO/2014/023). Aquesta ajuda ha permès el desenvolupament de les línies d'investigació en l'àmbit de la seguretat alimentària i medi ambient. A més, disposa d'una ajuda ISIC per a xarxes d'excel·lència que permet consolidar i ampliar notablement les col·laboracions en l'àmbit nacional i internacional.

Contacte

Institut Universitari de Plaguicides i Aigües. Universitat Jaume I
Avda. Vicent Sos Baynat, s/n. Campus del Riu Sec 12071 Castelló de la Plana
Tel.: +34 964 38 73 65 - Fax: +34 964 38 73 68 - Adreça electrònica: iupa@uji.es

 


Actualitat

Informació proporcionada per: Institut Universitari de Plaguicides i Aigües