Tutorització eficient de TFG i TFM a distància

21/05/2020 | Comissionat de la Rectora
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Data d'inici: 15 de juny.
Durada: 6 hores de treball personal amb tutoria i feedback en línia.
Professorat: Santiago García Campá (Departament de Dret del Treball i la Seguretat Social)
Lloc: Aula Virtual
Breu descripció dels objectius: Millorar la qualitat de la docència a distància en les assignatures de TFG i TFM, mitjançant la planificació completa del procés de tutorització, l'intercanvi eficient de lliurables i revisions en el núvol (Drive, OneDrive…), el seguiment de comentaris i modificacions, la revisió focalitzada en criteris d'avaluació, la celebració de vídeo-tutories col·lectives i individuals, la recomanació de recursos en línia sobre TFG i TFM per a l'autoaprenentatge de l'estudiantat tutoritzat, etc.

Prèvia inscripció a la pàgina: http://inscripcio.uji.es/

Continguts:

  • Les característiques comunes i específiques de les assignatures de Treball Final de Grau (TFG) i Treball Final de Màster (TFM) i la seua repercussió en la tutorització.
  • L'estudiantat davant el TFG i el TFM.
  • El professorat davant el TFG i el TFM.
  • Cinc objectius per a una tutorització eficient a distància del TFG i TFM: aconseguir les/els milloris estudiants, planificar completament la tutorització i definir clarament les funcions, revisar els lliurables, facilitar l'autoavaluació i elaborar l'informe de tutorització.

Metodologia:

Es combinarà la sessió expositiva asíncrona mitjançant vídeos breus accessibles en l’Aula Virtual, amb activitats no presencials pautades (lectura de recursos per a l'aprenentatge, visionat de vídeos, tasca d'autoreflexió, enquesta, qüestionari, treball breu i recomanacions bibliogràfiques).