H5P: creació de continguts multimèdia interactius en l’Aula Virtual

25/01/2021 | Comissionat de la Rectora
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

H5PDates: del 15 al 28 de març
Durada: 10 hores de treball personal, amb tutorització i retroacció en línia.
Professorat: Carles Bellver Torlà (Centre d'Educació i Noves Tecnologies)
Lloc: Aula Virtual
Breu descripció dels objectius: Aprendre a utilitzar el nou mòdul H5P de Moodle per a crear continguts interactius en l’Aula Virtual. Enriquir amb elements interactius els recursos i activitats d'aprenentatge de l'Aula Virtual.
Prèvia inscripció a la pàgina: http://inscripcio.uji.es/

Continguts:

 • Introducció al mòdul H5P de Moodle.
 • Alguns tipus de continguts H5P.
  • Vídeos interactius.
  • Presentacions interactives.
  • Gràfiques, seqüències d'imatges, línies de temps, targetes d'aprenentatge i altres.
 • Creació i reutilització de continguts H5P amb el banc de continguts de Moodle.
 • Integració de continguts H5P en recursos i activitats del curs.
 • Activitats H5P per a avaluació.

Metodologia:

 • Curs de modalitat en línia:
  • Lectures seleccionades
  • Estudi autònom dels materials d’aprenentatge (tutorials).
  • Realització d’activitats d’aprenentatge aplicades.
  • Tutorització en grup mitjançant fòrums i videoconferència.