Disseny d'activitats d'aprenentatge i avaluació per a la docència en línia, semipresencial i classe inversa (flipped)

17/07/2020 | Comissionat de la Rectora
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Data d'inici: del 28 de setembre al 15 d'octubre.
Durada: 10 hores de treball personal amb tutoria i retroacció en línia.
Professorat: Merche Marqués (Dept. d’Enginyeria i Ciència dels Computadors).
Lloc: Aula Virtual
Breu descripció dels objectius: Dissenyar materials i activitats d'aprenentatge autònom i dissenyar instruments d'avaluació per a la docència en línia, semipresencial i flipped.
Prèvia inscripció a la pàgina: http://inscripcio.uji.es/

Continguts:

  •  Tipus d'activitats d'aprenentatge autònom (continguts declaratius i continguts funcionals).
  • Estructura de les activitats d'aprenentatge.
  • Selecció i elaboració de materials d'aprenentatge.
  • Tipus d'instruments d'avaluació i eines informàtiques per implementar-los.

Metodologia:

El curs es desenvoluparà sobre la base de la realització d'activitats d'aprenentatge i d'avaluació formativa. Les activitats d'aprenentatge requeriran fer lectures o visualitzar vídeos, i elaborar algun resultat, com per exemple: respondre preguntes, fer mapes conceptuals/infografies/etc., i dissenyar activitats d'aprenentatge i d'avaluació per a les pròpies assignatures. Les activitats d'avaluació formativa inclouran tant l'avaluació per part de la professora, com l'autoavaluació i l'avaluació per companys.