Disseny de rúbriques i avaluació amb CoRubrics

17/07/2020 | Comissionat de la Rectora
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Data d'inici: del 21 de setembre al 8 d'octubre.
Durada: 4 hores de treball personal amb tutoria i retroacció en línia.
Professorat: Merche Marqués (Dep. d’Enginyeria i Ciència dels Computadors).
Lloc: Aula Virtual
Breu descripció dels objectius: Dissenyar rúbriques per a l'avaluació formativa i formadora (autoavaluació, coavaluació) i configurar i utilitzar CoRubrics per dur a terme l'avaluació amb rúbriques.
Prèvia inscripció a la pàgina: http://inscripcio.uji.es/

Continguts:

  • Condicions per construir una rúbrica útil per aprendre.
  • Utilitat de les rúbriques per millorar els aprenentatges.
  • Instal·lació del complement CoRubrics.
  • Configuració de la plantilla CoRubrics i posada en marxa de l'avaluació.
  • Processament de les dades d'avaluació arreplegades amb CoRubrics.

Metodologia:

El curs es desenvoluparà sobre la base de la realització d'activitats d'aprenentatge. Aquestes activitats requeriran fer lectures, participar en fòrums, visualitzar tutorials, fer exercicis amb CoRubrics i implementar una proposta d'avaluació per companys usant CoRubrics, podent-la dur a terme en alguna assignatura que s'estigui impartint o bé amb la col·laboració de les companyes i companys del curs. La professora donarà suport durant el curs resolent dubtes i proporcionant retroalimentació.