Estratègies i recursos per al blended learning o aprenentatge semipresencial

17/07/2020 | Comissionat de la Rectora
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Data d'inici: del 14 al 28 de setembre.
Durada: 10 hores de treball personal, amb acompanyament i retroacció en línia.
Professorat: Jordi Adell (Dep. de Pedagogia i Centre d'Educació i Noves Tecnologies)Puri Andrés Cebrián (Centre d'Educació i Noves Tecnologies)
Lloc: Aula Virtual
Breu descripció dels objectius: Aprendre a dissenyar, desenvolupar, realitzar i millorar cursos en entorns semipresencials, en especial per al model híbrid convencional adaptat al context de la nova normalitat per al curs 2020-21.
Prèvia inscripció a la pàgina: http://inscripcio.uji.es/

Continguts:

 • Introducció i conceptes fonamentals
 • Com fer classes amb alumnat a l’aula i alumnat a distància.
 • Com dissenyar assignatures de forma flexible per al model híbrid
  convencional.
 • Com adaptar assignatures a la docència en línia.
 • Tecnologies per al blended learning.

Metodologia:

 • Introducció als temes mitjançant materials de consulta en diversos formats.
 • Acompanyament mitjançant fòrum de debat.
 • Sessions de demostració i tutorització presencials.
 • Treball pràctic autodirigit i autoavaluat.