Models alternatius d'avaluació en línia

17/07/2020 | Comissionat de la Rectora
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Data d'inici: del 5 al 19 d'octubre.
Durada: 10 hores de treball personal, amb tutorització i retroacció en línia.
Professorat: Puri Andrés Cebrián (Centre d'Educació i Noves Tecnologies) i Jordi Adell (Dep. de Pedagogia i Centre d'Educació i Noves Tecnologies).
Lloc: Aula Virtual
Breu descripció dels objectius: Introduir als participants models alternatius d’avaluació didàctica en línia, d’acord amb una sèrie d’estratègies emergents d’ensenyament/aprenentatge actius.
Prèvia inscripció a la pàgina: http://inscripcio.uji.es/

Continguts:

 • Funcions, tipus i modalitats d’avaluació didàctica.
 • L’avaluació de l’aprenentatge col·laboratiu/cooperatiu.
 • Com avaluar l’aprendre fent.
 • L’avaluació de l’aprenentatge basat en tasques.
 • Aprenentatge basat en el joc.
 • Generació d'idees i creativitat.
 • Altres formes d’ensenyament i avaluació.

Metodologia:

 • Estudi del materials.
 • Elecció per part de l’alumnat d’un model d'aprenentatge d’entre els proposats en la llista de continguts.
 • Treball pràctic a través de l’aprenentatge actiu basat en la investigació autònoma d’una tècnica pedagògica del model triat.
 • Tutorització entre iguals mitjançant fòrum de debat.
 • Autoavaluació i avaluació d’iguals.