Cursos de formació digital

25/01/2021 | Comissionat de la Rectora
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Pla de Formació Docent del Professorat de l'UJI, en línia amb el Pla UJI Digital, destaca la necessitat d’apostar per la implementació i adaptació del Marc europeu per a la competència digital del professorat (DigCompEdu). Un marc pensat no només en relació amb les habilitats tecnològiques del professorat, sinó amb totes aquelles competències necessàries per a fer front als reptes de la societat digital actual.

D'acord amb açò, i per tal de donar resposta a la situació generada per l'emergència sanitària de la COVID-19, es preveu la realització dels següents cursos. En les properes setmanes s'anirà ampliant la informació:

FEBRER - MARÇ 2021

MAIG - JULIOL 2020

SETEMBRE - OCTUBRE 2020