UJI
  • UJI
  • Cursos d'autoformació digital

Cursos d'autoformació digital

Última modificació: 11/05/2020 | Font: Comissionat de la Rectora

A més dels diferents cursos de formació que s'ofereixen a través del Programa de Formació Permanent del Pla de Formació Docent del Professorat de l'UJI, també hi ha una sèrie de cursos d'autoformació en línia que poden realitzar-se de manera autodirigida per part del professorat per a la seua formació digital.