UJI

Cursos d'autoformació digital

Última modificació: 29/10/2021 | Font: Comissionat de la Rectora

A més dels diferents cursos de formació que s'ofereixen a través del Programa de Formació Permanent del Pla de Formació Docent del Professorat de l'UJI, també hi ha una sèrie de cursos d'autoformació en línia que poden realitzar-se de manera autodirigida per part del professorat per a la seua formació digital.

Per a accedir a qualsevol d'aquests cursos, només cal seguir el seu enllaç i, a continuació, fer clic en el botó Inscriu-me.