Eix 4: Processos i serveis digitals

26/03/2020 | Comissionat de la Rectora
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Un dels canvis més evidents d’aquests darrers anys són les formes de comunicació i relació de les persones, entre elles mateixes i amb les diferents entitats amb les quals interaccionen diàriament. L’evolució de la tecnologia, de la connectivitat i la immediatesa, junt amb la universalització dels dispositius mòbils en la darrera dècada, obri tot un seguit de possibilitats, però també suposa reptes per a les institucions educatives.

En els darrers anys, l’UJI ha fet un esforç per a tractar de seguir ampliant la relació amb els usuaris i usuàries dels serveis de la Universitat, augmentant horaris d’atenció i informació a l’estudiantat, o mitjançant projectes tecnològics com l’administració electrònica o la generalització de les diferents eines digitals al núvol. No obstant això, l’UJI ha de seguir adaptant els seus processos i serveis a l’era digital fent-los de qualitat, descentralitzats, inclusius, usables, multimèdia, permanentment actualitzats, participatius, transparents, flexibles i en constant evolució. Amb aquesta intenció, es proposen les següents accions.


Accions:

17. Revisió de l’arquitectura, disseny i contingut del web de l’UJI centrada en les necessitats dels diferents usuaris i usuàries (estudiantat actual i futur, personal intern i extern, entorn local i global).

18. Actualització del sistema de gestió per al portal web que responga als reptes de descentralització i publicació d’informació multimèdia, entre d’altres.

19. Creació d’un manual d’estil UJI i definició d’un flux per a facilitar la publicació descentralitzada i garantir la qualitat de la informació.

20. Adaptació de la comunicació amb els diferents col·lectius d’usuaris i usuàries, especialment pel que fa a l’estudiantat, a nous formats i canals, incloent-hi la missatgeria instantània i assistents virtuals (bots).

21. Automatitzar la gestió de les consultes d’informació i augmentar la base de coneixement per a millorar la relació amb els usuaris i usuàries.

22. Utilitzar eines de col·laboració en línia i metodologies àgils per a promoure la participació de l’usuari o usuària final i facilitar el flux de treball en el desenvolupament dels projectes TI.