Eix 3: Investigació i transferència digital

26/03/2020 | Comissionat de la Rectora
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les tecnologies digitals han transformat també l’àmbit de la investigació. D’una banda, han canviat com es genera el coneixement, és a dir, com es realitza la investigació, amb noves eines i procediments com, per exemple, la revolució de les dades i la intel·ligència artificial. També com es comuniquen i col·laboren els investigadors i investigadores arreu del món. La tecnologia ha permès estrènyer la connexió de la recerca amb la societat, que afavoreix una investigació més democràtica, participativa i arrelada a les necessitats de la ciutadania. Iniciatives com la ciència ciutadana, on les tecnologies tenen un paper clau, permeten la participació de persones que no es dediquen professionalment a la ciència en la generació de coneixement científic. També la divulgació científica s’ha vist ampliada amb les possibilitats dels mitjans multimèdia i les xarxes socials, i arriba d’una manera més senzilla i pròxima cada vegada a més gent.

D’altra banda, les TIC han incidit en la millora de la gestió i visibilització de la producció científica, així com en la transferència dels resultats de la investigació. Cada vegada és més freqüent que les universitats destinen recursos a l’anàlisi i la gestió de la seua producció científica així com a la millora de la visibilitat i l’impacte científic de la seua recerca. Així mateix, la gestió de la identitat digital científica o la publicació en obert són temes prioritaris en l’àmbit internacional.

La Universitat Jaume I compta amb diferents serveis i unitats encarregats de dur a terme aquestes tasques, així com del projecte de Cultura Científica i Ciència Ciutadana que pretén afavorir la divulgació de la ciència. En línia amb aquests objectius, i per a promoure una ciència més oberta, participativa, global, col·laborativa, creativa i pròxima a la societat, aprofitant les possibilitats de les tecnologies, es preveuen les següents accions.


Accions:

11. Desenvolupament d’accions de ciència ciutadana per a enfortir la relació del personal investigador amb iniciatives de recerca que tinguen una gran interacció amb l’entorn local i que arrepleguen la col·laboració de la societat.

12. Promoció d’accions de divulgació científica que aprofiten les possibilitats de les eines i ecosistemes digitals.

13. Desenvolupament de la Unitat de Bibliometria/Observatori de Recerca per a l’anàlisi dels indicadors i les dades bibliomètriques.

14. Formació, conscienciació i difusió de la publicació en obert potenciant l’eina de repositori de l’UJI.

15. Formació i suport al personal investigador i als grups de recerca en la creació de la seua pròpia identitat digital.

16. Creació d’un punt d’entrada a la informació de recerca i innovació de manera més visual i atractiva, orientat a usuaris i usuàries externs.