Seguiment i avaluació Pla d'internacionalització de la Universitat Jaume I

25/11/2015 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els mecanismes de seguiment seran els ja establerts per la Universitat internament en el seu pla estratègic o el Model Educatiu, i per altres externs com ara el programa DOCENTIA.

A més a més, l’Oficina de Relacions Internacionals serà l’encarregada de recollir les dades
adients al Pla. S’ha destacat l’òrgan intern responsable de proporcionar les dades dels indicadors. S’establirà una comissió de seguiment del Pla, qui elaborarà un informe anual que es presentarà al Consell de Govern. Així mateix, caldrà un suport decidit de totes i de tots per a aconseguir un desenvolupament sostenible i de qualitat de la internacionalització a la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions