Elaboració del procés d'internacionalització Pla d'internacionalització de la Universitat Jaume I

02/12/2015 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aquest Pla d’Internacionalització s’ha elaborat després de consultar fonts documentals diverses i haver assistit a simposis i reunions sobre la internacionalització de les universitats a Espanya, a Europa i arreu del món. Pretenem alinear els objectius del Pla amb els que marquen els documents i directius més rellevants en aquest moment, com ara el document elaborat per una comissió interministerial «Estrategia de Internacionalización para las universidades españolas»1, «Informe sobre la internacionalización de las universidades de Madrid»2, «La universidad española en cifras»3, el document de l’European Universities Association «Internationalisation of European Higher Education»4, i altres documents d’estratègies d’internacionalització d’universitats europees i espanyoles. També vam tindre ocasió de conèixer els plans del govern de crear una nova etiqueta d’internacionalització per a les universitats espanyoles, que gestionarà l’ANECA.

La internacionalització és un dels punts claus del programa electoral del rector Climent i el seu equip i es troba tant a les línies de govern, com al Pla estratègic5 de la Universitat Jaume I, en el seu Eix 3, i en el Model Educatiu6 s’aposta per la internacionalització i la mobilitat.

El principi bàsic darrere d’aquest Pla d’Internacionalització de la Universitat Jaume I (2015-2018) és que la internacionalització de la Universitat és un compromís de tots. No pot limitar-se a les accions que se’n deriven del vicerectorat competent o de l’Oficina de Relacions Internacionals o de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat. En aquestes unitats es concentren accions d’internacionalització i continuarà sent fonamental la seua intervenció per a la internacionalització de la Universitat, però totes les unitats i tota la universitat s’ha de veure implicada en aquest objectiu.

És per això que aquest Pla ha comptat amb una comissió d’elaboració que va presentar una proposta inicial per a sol·licitar propostes de millora al Consell de Direcció, al Consell Assessor de Cooperació Acadèmica Interuniversitària (CACAI), als caps dels serveis implicats com a responsables al Pla, i a les juntes dels quatre centres de la Universitat: FCHS, FCJE, FCS i ESTCE. A més a més, el Pla ha estat valorat per una experta externa, Laura Howard, professora de la Universidad de Cádiz i actual presidenta de l’EAIE (European Association for International Education), un reconegut organisme internacional de recursos, formació i experiència per a la internacionalizació de l’educació superior (www.eaie.org).


Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions