Reconeixement i contraprestacions

SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La política de reconeixement del patrocini i mecenatge de la UJI estableix l'atorgament de diverses distincions que reconeguen l'aportació realitzada per persones i entitats, i que aquestes puguen utilitzar en la seua comunicació com un instrument d'imatge corporativa.

Amb la finalitat d'aconseguir la màxima visibilitat mediàtica, la UJI atorga un segell de reconeixement específic per a cadascuna de les entitats patrocinadores, el qual pot ser utilitzat per les organitzacions que ho reben amb finalitats de promoció corporativa.

Les entitats patrocinadores i els patrocinadors estratègics entren a formar part del Cercle de Patrocini de la UJI que els atorga uns avantatges i reconeixements específics en funció de la col·laboració realitzada.

Periòdicament se celebra l'Acte de reconeixement a patrocinadors de la UJI amb l'objectiu de fer un reconeixement públic a les persones i entitats que estan col·laborant habitualment amb la Universitat. En aquest acte es fa lliurament d'un objecte de reconeixement, un guardó, diferent en funció de la categoria dins del Programa.

A més de les accions de reconeixement, el Programa preveu unes contraprestacions específiques segons les categories de patrocinador:

Entitat col·laboradora

Entitat patrocinadora

Patrocinadors estratègic

 

ENTITAT COL·LABORADORA

Aportacions econòmiques o en espècie inferiors als 6000 euros anuals

Se li ofereixen les següents contraprestacions:

En imatge:

 • Signatura pública de l'acord de col·laboració
 • Aparició de la marca del patrocinador en totes les accions de comunicació i difusió dels projectes patrocinat
 • Notícies publicades en els mitjans propis de la Universitat (Butlletí VOX UJI, VOX UJI Ràdio, pantalles de televisió, portal web, etc.)
 • Notes de premsa i notícies aparegudes en els mitjans socials

Tangibles (econòmiques o en espècies)

 • Beneficis fiscals en funció del tipus de conveni de col·laboració realitzat
 • Recepció del Butlletí Nexus sobre informació periòdica de la relació entre la UJI, empreses i institucions

De participació:

 • Invitació a l'Acte de reconeixement a entitats col·laboradores de l'UJI
 • Invitació a altres activitats realitzades per la Universitat que puguen ser d'interès per al col·laborador

 

ENTITAT PATROCINADORA

Aportacions superiors als 6000 euros anuals i inferiors als 60.000

 

En imatge:

 • Segell de Reconeixement com a Entitat Patrocinadora de la UJI
 • Signatura pública de l'acord de col·laboració
 • Rueda de premsa conjunta per a difondre l'acord de patrocini o mecenatge
 • Publicació de l'acord en el butlletí Nexus
 • Associació de la imatge del patrocinador amb la de la Universitat
 • Aparició de la marca del patrocinador en totes les accions de comunicació i difusió dels projectes patrocinats
 • Notícies publicades en els mitjans propis de la Universitat (Butlletí VOX UJI, VOX UJI Rèdio, pantalles de televisió, portal web, etc.)
 • Notes de premsa i notícies aparegudes en els mitjans social
 • Reconeixement exprés en el butlletí VOX UJI com a entitat patrocinadora i reportatge
 • Esment en la Memòria Anual de l'UJI com a Entitat Patrocinadora

Tangibles (econòmiques o en espècie):

 • Beneficis fiscals en funció del tipus de conveni de col·laboració realitzat
 • Recepció del Butlletí Nexus sobre informació periòdica de relació entre la UJI, empreses i institucions
 • Recepció gratuïta de publicacions corporatives de la Universitat
 • Cessió puntual de salons de conferències, sales de reunions o aules de la Universitat, segons disponibilitat
 • Bonificació del 50% en les tarifes publicitàries de tots els suports i espais publicitaris de l'UJI

De participació:

 • Invitació a l'Acte de reconeixement a patrocinadors de la UJI. Lliurament de guardó “Entitat Patrocinadora”
 • Invitació als actes institucionals i acadèmics de la Universitat
 • Invitació a altres activitats realitzades per la Universitat que puguen ser d'interès per al patrocinador

 

PATROCINADOR ESTRATÈGIC

Col·labora en la realització de projectes de gran importància per a la Universitat Jaume I i/o realitza aportacions econòmiques o en espècie superiors als 60.000 euros anuals

 

En imatge:

 • Segell de Reconeixement com a Patrocinador Estratègic de la UJI
 • Signatura pública de l'acord de col·laboració
 • Rueda de premsa conjunta per a difondre l'acord de patrocini o mecenatge
 • Publicació de l'acord en el butlletí Nexus
 • Associació de la imatge del patrocinador amb la de la Universitat
 • Realització d'un Pla específic de comunicació Patrocinador – UJI:
 • Aparició de la marca del patrocinador en totes les accions de comunicació i difusió dels projectes patrocinats
 • Difusió del patrocini de projectes en els mitjans propis de la Universitat (Butlletí VOX UJI, VOX UJI Radie, pantalles de televisió, Portal web, etc.)
 • Notes de premsa periòdiques i seguiment en els mitjans social
 • Reconeixement exprés en el Butlletí VOX UJI com a patrocinador estratègic i reportatge
 • Esment en la Memòria Anual de la UJI com a Patrocinador Estratègic

Tangibles (econòmiques o en espècie):

 • Beneficis fiscals en funció del tipus de conveni de col·laboració realitzat
 • Recepció del Butlletí Nexus sobre informació periòdica de relació entre la UJI, empreses i institucions
 • Recepció gratuïta de publicacions corporatives de la Universitat
 • Cessió puntual de salons de conferències, sales de reunions o aules de la Universitat, segons disponibilitat
 • Bonificació del 50% en les tarifes publicitàries de tots els suports i espais publicitaris de l'UJI
   

De participació:

 • Invitació a l'Acte de reconeixement a patrocinadors de la UJI. Lliurament de guardó «Patrocinador Estratègic»
 • Invitació als actes institucionals i acadèmics de la Universitat
 • Invitació a altres activitats realitzades per la Universitat que puguen ser d'interès per al patrocinador
   
actes_incopy actes index

Actes de reconeixement

La Universitat Jaume I reconeix cada 5 anys a les institucions i empreses que donen suport activament a la tasca de la universitat